LIDCOVER STRUCTUR

Mieszanka spełnia warunki ekoschematu "Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi"

LIDCOVER STRUCTUR w składzie zawiera rośliny, których głównym celem jest działanie strukturotwórcze. Rośliny o różnym systemie korzeniowym uzupełniają się i przenikają kolejne warstwy glebowe. Dzięki takiemu działaniu zachowana jest zdolność gleby do pochłaniania wilgoci. Materia organiczna i gruzełkowata struktura gleby zmniejszają negatywne skutki suszy. Ogranicza wymywanie składników odżywczych z gleby. Biomasa utworzona przez rośliny wchodzące w skład mieszanki poplonowej w znacznym stopniu wzbogaca glebę w składniki odżywcze. Duży udział facelii wpływa na zdrowotność stanowiska i przerywa tzw. ciąg zarazkowy patogenów. Stanowisko pozostawione po tej mieszance doskonale wykorzysta kukurydza czy zboże.

TERMIN SIEWU

15.07 - 30.09

NORMA WYSIEWU

10 kg/ha

OPAKOWANIE

15 kg

REKOMENDOWANY PŁODOZMIAN

  • zboża
  • kukurydza

cechy szczególne

Szałwia hiszpańska (jasnotowate)
Palowy, silnie rozwinięty system korzeniowy wpływa na
tworzenie struktury gleby, podsiąkanie i gromadzenie
w roślinie składników mineralnych z głębszych warstw.


Facelia błękitna (ogórecznikowate)
Działa fitosanitarne. Rozpulchnia glebę oraz uruchamia
fosfor i azot. Jest rośliną miododajną.


Rzodkiew japońska (krzyżowe)
Głęboko penetrujący system korzeniowy, ułatwia
przesiąkanie wody z warstwy podornej gleby.


Słonecznik (astrowate)
Doskonale penetruje glebę. Tworzy dużą masę zieloną
ale i korzeniową.


Wyka bengalska (bobowate)
Wytwarza dużo biomasy. Wiąże dużą ilość azotu i hamuje
rozwój chwastów.

skład mieszanki

cechy agronomiczne

Mieszaka wyróżniająca się silnym działaniem strukturotwórczym. Lidcover Structur wiąże i gromadzi najważniejsze składniki pokarmowe, ponadto pokrywa dobrze glebę produkując dużo biomasy.

zmagazynowane składniki pokarmowe

Zmagazynowane składniki pokarmowe [kg/ha] w zależności od stworzonej biomasy i okresu rozwoju.

Metoda bilansowania MERCI, źródło: R&D Lidea FRA

GDZIE KUPIĆ?

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem skontaktuj się z przedstawicielem dobranym do Twojego regionu!

KLIKNIJ TU