facebook pixel 1 facebook pixel 2
Wyka bengalska (Vicia benghalensis)

Wyka bengalska (Vicia benghalensis) jest rośliną jednoroczną z rodziny bobowatych. Roślina ma krótszy okres wegetacji od wyki siewnej. Produkuje znacznie więcej biomasy o 20-40 % co wiąże się też z większym gromadzeniem azotu. Szybki wzrost i rozwój doskonale hamuje chwasty. Dobrze radzi sobie na ubogich i słabych stanowiskach. Wrażliwa na przymrozki.

Wyka pełni ważną rolę jako komponent mieszanek:

 • Sprzyja zwiększaniu aktywności życia biologicznego w glebie poprzez duże ilości
  wydzielin korzeniowych oraz resztek pożniwnych bogatych w azot, które stymulują rozwój flory i fauny glebowej.
 • Silny system korzeniowy przyczynia się do rozluźnienia warstwy podornej i tym samym ułatwia głębsze ukorzenianie się roślin następczych oraz wzbogaca glebę w azot, a także umożliwia pobieranie składników pokarmowych z głębszych warstw gleby.
 • Uruchamia trudno dostępne związki fosforu i wapnia pobrane z głębszych warstw
  gleby.
 • Poprawia stan fitosanitarny gleby, dzięki czemu zmniejsza porażenie roślin następczych chorobami przenoszonymi za pośrednictwem gleby. Ma to szczególne znaczenie w uproszczonym płodozmianie.

CHARAKTERYSTYKA

 • Bardzo szybki rozwój = tłumienie chwastów
 • Tworzy dużo biomasy, zajmuje wszystkie luki i wolne przestrzenie w łanie
 • Wiąże dużą ilość azotu
 • Poprawia strukturę gleby

Składnik WYKA BENGALSKA znajdziesz w naszej mieszance Lidcover Structur

wyka bengalska w mieszance od Lidea
nasiona wyki bengalskiej w mieszance od Lidea

GDZIE KUPIĆ?

Skontaktuj się z przedstawicielem regionalnym Lidea z Twojego regionu, który pomoże w zakupie i pokieruje do najbliższego dystrybutora.

KONTAKT DO PRZEDSTAWICIELI REGIONALNYCH LIDEA