facebook pixel 1 facebook pixel 2

Jak zwiększyć urodzaj gleby poprawiając jej strukturę?

Mieszanki LIDCOVER są jak zgrana ekipa fachowców współpracujących ze sobą. Składniki dobrano tak, by rośliny przerastały kolejne warstwy gleby. Celem tego zabiegu jest głębokie działanie strukturotwórcze w glebie, budowanie przestworów powietrznych oraz wpływanie na podsiąkanie i gromadzenie wody w poszczególnych warstwach. Czytaj więcej

Uprawa międzyplonów to nie tylko magazynowanie składników pokarmowych. Poplony dają nam znacznie więcej! Choć wielu rolników postrzega poplony wyłącznie jako dodatkowy zastrzyk gotówki z dopłat, to źródło także innych zysków. Rośliny międzyplonowe tworzą ekosystem podobny do naturalnego. Przedłużają okres ochronny gleby przed czynnikami atmosferycznymi, spulchniają glebę, odżywiają mikroorganizmy, a także magazynują wodę. To czysty zysk w plonie rośliny następczej.

POPLONY LIDEA CHRONIĄ GLEBĘ PRZED EROZJĄ

W środowisku naturalnym gleba pokryta jest cały czas. Podobnie rośliny w międzyplonie przechwytują krople wody i rozprowadzają je w głąb profilu glebowego, eliminując tym samym efekt rozbryzgu. Rośliny międzyplonowe, zwane potocznie poplonami chronią ziemię przed zamuleniem, zmywaniem czy powstawaniem skorupy nieprzepuszczalnej dla wody. Obecność w glebie żywych korzeni utrzymuje istniejące drogi wodne i tworzy kolejne. Pozwala to na cyrkulację wody, soli mineralnych, mikroorganizmów oraz gazów. Pozostawienie zielonego pola jesienią ogranicza również erozję wietrzną. 

poplony lidea chronią glebę przed erozją wodną na zdjęciu zaskorupienie gleby przez wodę bez okrywy

Fot. Erozja wodna gleby

Fot. Erozja wietrzna gleby

WYSIEW MIESZANEK POPLONOWYCH LIDEA POPRAWIA BIOLOGIĘ GLEBY

Okrywa roślinna wpływa na aktywność biologiczną pola, chroniąc je przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym i nagrzewaniem się, co zmniejsza parowanie wody z powierzchni gleby. Rośliny wysiewane w międzyplonie odżywiają i chronią organizmy glebowe, zwiększając ich aktywność - na przykład aktywność pożytecznych bakterii. Mają tu przewagę nad resztkami pożniwnymi, które wymieszane z ziemią stanowią jedynie źródło materii organicznej, ale nie stanowią parasola ochronnego dla organizmów żywych na naszym polu. Do skutecznego przeciwdziałania erozji czy promieniowaniu potrzebna jest bowiem okrywa z żywych lub martwych roślin w okresie jesienno – zimowym. 

Trzeba też pamiętać, że cała biomasa z międzyplonów jest z powrotem wprowadzana do gleby. Mamy więc zysk nie tylko z ochrony gleby i dynamicznego kształtowania jej struktury za sprawą masy korzeniowej roślin użytych w mieszance poplonowej, które kruszą i zarazem wiążą glebę. Wzbogacamy przecież pole o składniki odżywcze, w tym wodę, co podnosi plon roślin następczych.

JAK DZIAŁAJĄ MIESZANKI MIĘDZYPLONOWE LIDEA? KORZYŚCI

Popularne poplony od Lidea - mieszanki LIDCOVER oraz CS STOCK CTT składają się z wielu komponentów ze względu na różne systemy korzeniowe i ich zadania w glebie. Zagęszczoną glebę najczęściej spulchniamy mechanicznie, a można wykorzystać w tym celu poplony.  W naszych mieszankach międzyplonowych LIDCOVER LEGO20 lub LIDCOVER STRUCTUR czy CS STOCK CTT dużą część stanowią rośliny o wiązkowym systemie korzeniowym, które doskonale radzą sobie z problemem spulchnienia gleby. Korzenie przerastające wierzchnią warstwę tworzą sieć, zapewniając glebie porowatość i nośność. Udział roślin o palowym systemie korzeniowym, które są użyte do stworzenia mieszanek LIDCOVER OPTICORN czy LIDCOVER STRUCTUR wpływa korzystnie na rozluźnienie głębszych warstw profilu glebowego, powodując przemieszczanie i zwiększanie magazynu wodnego gleby. Roślina następcza wykorzysta stworzone korytarze bogate w składniki, wodę oraz życie biologiczne. Szacuje się że 15-30% produktów fotosyntezy wytwarzane jest przez korzenie w rizosferze. Produkty te służą do zlepiania cząstek glebowych w gruzełki wpływając na odżywianie mikrofauny (można zaobserwować oblepione ziemią korzenie), która jest niezbędna w dalszych procesach rozkładu biomasy międzyplonów i odtworzenie materii organicznej w glebie. Taki zielony nawóz łatwo ulega rozkładowi, a produkty tego rozkładu są dostępne dla rośliny następczej. 

PEŁNA OFERTA MIESZANEK MIĘDZYPLONOWYCH LIDEA

 

PODSUMOWANIE

Mieszanki międzyplonowe mają olbrzymi wpływ na glebę zarówno na jej wierzchnią warstwę jak i na cały profil. Są magazynem wody, składników odżywczych, wpływają na aktywność biologiczną gleby oraz działają strukturotwórczo. Mitem jest twierdzenie, że “poplony wyciągają wodę z gleby”. Siejemy je przecież często w okresie suszy, a jesienią, kiedy z reguły pada, to właśnie one przechwytują i magazynują wodę dla kolejnej uprawy. Nie zostawiajmy gołej ziemi na czas od jesieni do wiosny. To często 200 bezproduktywnych dni na naszym polu. Siejąc międzyplony możesz bardzo wiele zyskać!

Poznaj całą ofertę naszych mieszanek międzyplonowych.