rzepak es latino

Nowa odmiana ES Latino to rzepak o doskonałej zdrowotności.

ES latino - opis odmiany

TYP ODMIANY

Mieszańcowa odmiana rzepaku (F1)

CECHA SZCZEGÓLNA

Świetna zdrowotność drogą do wysokiego plonu.

REJESTRACJA

Słowacja 2018

Odmiana mieszańcowa jest w pełni zabezpieczona przed suchą zgnilizną kapustnych (dzięki obencości genów Rlm, w tym Rlm7), oprócz tego toleruje nawet wysoką presję zgnilizny twardzikowej, cylindrosporiozy i werticiliozy.
 

 

Plonowanie es latino

Wysoki potencjał plonowania przy jednoczesnym dopasowaniu do uprawy na stanowiskach słabszych został potwierdzony w doświadczeniach rejestrowych. 

PLON NASION (% wzorca / dt/ha) w rejonach doświadczeń rejestrowych, COBORU 2019-2020 r.
WZORZEC: 100% = 40,9 dt/ha
ES LATINO: 113% = 46,1 dt/ha
WZORZEC to średnia plonowania odmian ES Valegro, SY Ilona, Architect F1, Duke F1 (DK EXPIRO)
ŹRÓDŁO: COBORU 2020 r.

 

Dobór stanowiska

ES Latino to odmiana doskonale spisująca się w warunkach stresowych, na trudnych stanowiskach. Za siew na dobrym stanowisku i wysoki poziom agrotechniki odwdzięcza się ponad przeciętnym plonem w pełni realizując swój potencjał.

 

norma wysiewu

Rzepak tej odmiany buduje plon głównie na odgałęzieniach bocznych, dlatego nie należy drastycznie zwiększać normy wysiewu ponad zalecaną górną granicę 50 nasion/m2

NORMA WYSIEWU: 40-50 nasion/m2

 

fizjologia odmiany

Bardzo stabilna odmiana o wysokiej jakości surowca. Rejestracja w Polsce (spodziewana w 2022). Odmiana o dużych zdolnościach adaptacyjnych, doskonale spisująca się zarówno na stanowiskach średnich i słabszych jak i na tych najlepszych. Wyjątkowa stabilność plonowania we wszystkich rejonach doświadczeń. Nowa jakość w hodowli rzepaku: zwiększona zawartość białka (+1,5% w stosunku do wzorca doświadczeń rejestrowych) bez strat w zawartości tłuszczu. Odmiana klasyfikowana jako średniowczesna na wszystkich najważniejszych etapach rozwojowych. Termin dojrzewania rzepaku ES Latino określony został jako średnio wczesny. 

 

odporność na choroby

ES Latino pod kątem zdrowotności jest odmianą naprawdę wyjątkową. Jest to odmiana o dużej odporności na większość chorób rzepaku, jak werticilioza czy cylindrosporioza. Dobrze toleruje presję zgnilizny twardzikowej. ES Latino jest też w pełni zabezpieczone przed suchą zgnilizną kapustnych, mamy tu kilka genów RLM, jest RLM7-który zabezpiecza nam rośliny przed Phomą.

Cechy agronomiczne es latino

Bardzo dobra zimotrwałość, cecha jest efektem doskonałego rozwoju jesiennego, co przy jednoczesnym braku tendencji do elongacji szyjki korzeniowej, daje nam płaską, dużą rozetę.

GDZIE KUPIĆ ES LATINO?

Nasiona odmiany rzepaku ozimego ES Latino zakupisz u dystrybutora Grupa G5: TeamAgro Kuczyńska, Agrocentrum, Jawal, Minge, PPUH ZOFIA