olejarka abisyńska (guizotia abyssinica)

Olejarka abisyńska znana także jako mundo, a po łacinie Guizotia abyssinica to mało znany gatunek rośliny jednorocznej, który idelanie wpisuje się w polski płodozmian. Jest idealnym komponentem do wysiewu w mieszankach międzyplonowych. Należy do rodziny astrowatych i nie jest spokrewniona z żadnym gatunkiem roślin uprawnych. Ma dzięki temu szczególne właściwości allelopatyczne oraz działanie fitosanitarne. Jest gatunkiem odpornym na suszę i choroby, a ponadto nie atakują jej szkodniki. 

DLACZEGO UŻYWAMY OLEJARKĘ ABISYŃSKĄ W NASZYCH MIESZANKACH?

Olejarka abisyńska jest spokrewniona ze słonecznikiem. Doskonale przystosowana do ciepłych warunków. Wysiana wcześnie może wytworzyć dużo biomasy, co pozwala kontrolować wzrost innych roślin i chwastów. Jest wrażliwa na ujemne temperatury.  Wprowadzenie jej do mieszanki międzyplonowej przynosi korzyści takie jak: poprawa struktury gleby, nawożenie zielone, redukcja erozji, promowanie różnorodności biologicznej, pasza dla zwierząt oraz źródło oleju. Stosowanie olejarki abisyńskiej wspomaga zrównoważone rolnictwo i dbałość o glebę oraz ekosystem.

Charakterystyka

 • Nasiona olejarki są łatwe do wysiewu
 • Skutecznie zajmuje i zacienia powierzchnię na początku wzrostu
 • Dobrze przerasta glebę, wykorzystując jej zasoby
 • Małe ryzyko że wytworzy nasiona jako poplon
 • Ginie dość wcześnie jesienią, pozostawiając pole czyste pozbawione chwastów aż do wiosny ze względu na właściwości allelopatyczne resztek roślinnych
 • Poprawia właściwości i stan fitosanitarny gleby
 • W naszych warunkach nie jest atakowana przez szkodniki
 • Jej łodygi nie drewnieją
 • Jest dość odporna na suszę i choroby
 • Wrażliwa na przymrozki
 • Uprawiana jako międzyplon, szczególnie przed roślinami krzyżowymi i bobowatymi

Składnik OLEJARKA ABISYŃSKA znajdziesz w poniższych mieszankach:

olejarka abisyńska w mieszance od Lidea
nasiona olejarki abisyńskiej w mieszance od Lidea

 GDZIE KUPIĆ?

Skontaktuj się z przedstawicielem regionalnym Lidea z Twojego regionu, który pomoże w zakupie i pokieruje do najbliższego dystrybutora.

KONTAKT DO PRZEDSTAWICIELI REGIONALNYCH LIDEA