facebook pixel 1 facebook pixel 2
Tymotka łąkowa (Phleum pratense L.)

Tymotka łąkowa - Brzanka pastewna (Phleum pratense L.)

Rodzina: wiechlinowate

Trawa wieloletnia

 

Morfologia

  • Jest trawą wysoką (około 160cm), luźno kępową, i późno kłoszącą się
  • System korzeniowy słabo rozwinięty, płytki

 

Biologia

  • Trawa pastewna wymagająca umiarkowanego użytkowania
  • Toleruje okresy posuszne i wytrzymuje zalewanie przez 10-15 dni
  • Wysoka mrozoodporność
  • Na udeptywanie jest umiarkowanie odporna
  • Zawiera dużo węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie  - trawa słodka
  • Powinna być koszona przed wykłoszeniem by uzyskać najwyższą jakość

 

Tymotka łąkowa - firma Lidea