facebook pixel 1 facebook pixel 2
Życica trwała (Lolium perenne)

Życica trwała - rajgras angielski (Lolium perenne)

Rodzina: wiechlinowate

Trawa wieloletnia

 

Morfologia

 • Trawa luźno kępowa
 • Tworząca liczne pędy generatywne i wegetatywne o wysokości około 100cm
 • Bogato ulistniona
 • Ma bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy, tworzący mocną, zbitą darń

 

Biologia

 • Wcześnie rozpoczyna wegetację wiosną i utrzymuje ją aż do późnej jesieni
 • Gatunek szybko rozwijający się po zasiewie i po wschodach, bardzo szybko odrasta po zbiorze.
 • Wykazuje dużą łatwość krzewienia
 • Jest trawą azotolubną
 • Gatunek o bardzo wysokiej konkurencyjności
 • Doskonała trawa pastwiskowa i trawnikowa
 • Najpopularniejszy gatunek do renowacji użytków zielonych - podsiew
 • Doskonale znosi udeptywanie
 • Odznacza się wysokim poziomem białka i węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie.
 • Trawa o najwyższej strawności ponieważ zawiera małe ilości lignin, celuloz, hemiceluloz

 

Życica trwała - firma Lidea