facebook pixel 1 facebook pixel 2

Czy głownia kukurydzy jest szkodliwa dla zwierząt?

Nie od dziś wiemy, że skarmianie zwierząt paszą zanieczyszczoną toksynami wytwarzanymi przez niektóre gatunki grzybów stanowi realne zagrożenie nie tylko dla ich zdrowia, ale również i dla naszego. 

czy głownia kukurydzy jest szkodliwa dla zwierząt

Nie inaczej jest w przypadku chorób grzybowych w kukurydzy pojawiających się już na polu, w trakcie jej wegetacji. Zastanawiasz się, czy głownia kukurydzy również może mieć negatywny wpływ na zdrowie zwierząt? Dowiedz się, kiedy może być dla nich niebezpieczna oraz jak wpływa na wartość odżywczą paszy.

Szkodliwość głowni guzowatej dla zwierząt

Powodujący głownie guzowatą kukurydzy, grzyb – Ustilago maydis – nie wytwarza groźnych dla zdrowia zwierząt i ludzi mykotoksyn. Oznacza to, że choroba sama w sobie nie dyskwalifikuje materiału roślinnego do jego przeznaczenia na paszę. Sprawa komplikuje się w sytuacji, gdy na powstałych na powierzchni rośliny guzach rozwinie się grzyb z rodzaju Fusarium, posiadający zdolność tworzenia toksycznych metabolitów. Objawy te widoczne są wówczas na srebrnej błonce narośli, w postaci łososiowych lub różowych skupisk zarodników grzybów powodujących tę groźną chorobę kolb kukurydzy. Porażenie kukurydzy głownią kukurydzy oraz wtórnie chorobami fuzaryjnymi jest przeciwskazaniem do podawania jej zwierzętom.

Dowiedz się kiedy i gdzie szukać objawów choroby: Czy wiesz, jak rozpoznać obecność głowni kukurydzy? Jak wygląda głownia kukurydzy?

Głownia w kukurydzy a żywienia bydła

Świeża kukurydza porażona głownią guzowatą może powodować u skarmianych zwierząt zaburzenia pokarmowe, w związku z tym zaleca się jej podanie po uprzednim ukiszeniu. Zadając paszę ciężarnym samicom należy zachować ostrożność i umiar. Wytwarzane przez grzyb substancje antyżywieniowe – alkaloidy – spożyte w nadmiernej ilości mogą wpłynąć na pogorszenie stanu zdrowia zwierząt. Krowom mlecznym w okresie zasuszania nie zależy podawać więcej niż 5kg kiszonki z porażonej głownią kukurydzy. Z kolei w okresie laktacji, udział zainfekowanej kiszonki nie powinien przekraczać 40% dziennej dawki żywieniowej, w przeliczeniu na suchą masę.

Głownia na kukurydzy a wartość paszowa

Obecność głowni kukurydzy pogarsza wartość pokarmową paszy otrzymywanej z porażonych roślin, która ma średnio 20% mniej energii i o 30% mniej białka. Zakłada się, że każdy 1% porażonych roślin obniża wartość energetyczną o 0,02%, a białka o 0,03%. Dlatego przy bilansowaniu dawek paszy należy to uwzględnić. Ponadto pasza zawierająca porażone przez patogen ziarno może być mniej atrakcyjna zapachowo dla zwierząt. Dlatego przygotowując paszę dobrze jest wymieszać taką kukurydzę z kukurydzą pochodzącą ze zdrowych plantacji.

Zwalczanie głowni w kukurydzy

Ochrona kukurydzy przed chorobami takimi jak głownia powinna opierać się przede wszystkim na działaniach zapobiegawczych. Ze względu na brak zarejestrowanych fungicydów nie mamy możliwości wykonania oprysku na głownię kukurydzy. Jedyną dostępną na tę chwilę chemiczną metodą zapobiegawczego zwalczania tej choroby grzybowej w kukurydzy jest wybór zaprawionego materiału siewnego.

Odmiany kukurydzy odporne na głownię

Uprawa kukurydzy odmian wykazujących zwiększoną odporność na chorobę jest jednym z najskuteczniejszych sposobów pozwalających zmniejszyć ryzyko jej porażenia przez Ustilago maydis. Wybierając materiał siewny zwracaj uwagę na odporność roślin na warunki stresowe (w szczególności na suszę) oraz wigor roślin w początkowym okresie rozwoju.

Dlaczego?

  • Głownia kukurydzy najczęściej pojawia się na roślinach osłabionych wskutek niedoboru wody i składników pokarmowych.
  • Rośliny charakteryzujące się szybszym tempem rozwoju są w mniejszym stopniu narażone na żerowanie ploniarki zbożówki, a tym samym na porażenie przez patogen grzybowy wywołujący chorobę.

Lista odmian Tropical Dent® posiadająca takie cechy jest długa i zawiera rośliny ze wszystkich grup wczesności. Wybierz jedną z nich!

Odmiany wczesne:

 Odmiany średniowczesne:

 Odmiany średniopóźne:

 

ZAPYTAJ O ODMIANY KUKURYDZY LIDEA

Chcesz zapytać o nasze odmiany? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

Źródła:

  1. The Americas. Sweetcorn. W: Michael J. O'Dowd: The History of Medications for Women : Materia Medica Woman. Parthenon Publishing Company, 2001, s. 410. ISBN 978-1-85070-002-9. (ang.).
  2. Głownia kukurydzy. [w:] Biuletyn Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa [on-line]. PIORiN. [dostęp 2009-11-30]. (pol.).
  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82ownia_guzowata_kukurydzy
  4. modr.pl/zboza/strona/glownia-guzowata-choroba-kukurydzy