facebook pixel 1 facebook pixel 2

Czy kukurydza wymaga żyznej gleby?

Pojęcie żyzności gleby przewija się w uprawie wszystkich roślin. Dotyczy ona naturalnej zdolności gleby do zaspokojenia potrzeb rośliny w wodę, składniki pokarmowe i powietrze. 

czy kukurydza wymaga żyznej gleby

Jednak coraz częściej słyszymy o spadku żyzności gleb w Polsce, a wzrastający areał uprawy kukurydzy skłania Nas do jej uprawy na gorszych stanowiskach. Zatem zastanówmy się jakie odmiany kukurydzy na słabe gleby

Od czego zależy żyzność gleby?

Żyzność odnosi się do wielu cech, które współpracując ze sobą tworzą warunki jakich potrzebuje roślina do swojego wzrostu. Poziom żyzności gleb zależeć będzie m.in. od:

 • zróżnicowania profilu glebowego,
 • miąższości, porowatości,
 • poziomu próchnicy,
 • zawartości substancji organicznych,
 • udziału mikroorganizmów,
 • zasobności w składniki pokarmowe i odczyn gleby,
 • kompleksu sorpcyjnego,
 • składu granulometrycznego,
 • pojemności wodnej,
 • poziomu wód gruntowych,
 • przepuszczalności,
 • podatności na erozję.

Możemy wyróżnić:

 • żyzność naturalną: jest wynikiem procesów glebotwórczych, zależy od zawartości próchnicy, związków mineralnych czy aktywności mikroorganizmów glebowych;
 • żyzność agrotechniczną: powstała w wyniku stosowanych zabiegów agrotechnicznych (uprawa, płodozmian, wapnowanie, nawożenie);
 • żyzność nabytą: odnosi się do terenów rekultywowanych, które przekształcane są na potencjalne miejsca uprawy.

Wymagania glebowe kukurydzy

Kukurydza jest gatunkiem o średnich wymaganiach glebowych. Wykazuje dużą tolerancję co do miejsca uprawy. Bardzo często prowadzona jest w monokulturze. Z powodzeniem uprawiana jest na słabszych kompleksach. Nie przepada za glebami bardzo ciężkimi, ilastymi, podmokłymi. Ważną kwestią w uprawie kukurydzy jest uregulowany odczyn gleby. Optymalnym pH dla kukurydzy jest 6,0-6,5. Jest wysoce wrażliwa na niski odczyn gleby. Na stanowiskach kwaśnych zmniejsza się ilość dostępnego dla kukurydzy fosforu i magnezu oraz występują trudności w pobieraniu potasu. Na mocno kwaśnych glebach rozwój kukurydzy może zostać zakłócony przez pierwiastki (np. mangan, glin), które poprzez toksyczne działanie ograniczają ich wzrost oraz hamują rozwój systemu korzeniowego. Wykonanie zabiegu wapnowania należy przeprowadzić najpóźniej po zbiorze przedplonu.

Wymagania pokarmowe kukurydzy

Kukurydza jest rośliną o wysokich potrzebach pokarmowych. Do wytworzenia 1 tony ziarna kukurydza potrzebuje pobrać z gleby:

 

Temperatura gleby do siewu kukurydzy

Kukurydza jest gatunkiem ciepłolubnym i nie przepada za zimną glebą. Siew powinien odbywać się w ogrzaną, wilgotną glebę, wówczas wtedy zagwarantujemy jej szybkie i równomierne wschody.  Temperatura gleby do siewu kukurydzy powinna wynosić minimum 8°C. Optymalny siew kukurydzy przypada na okres pomiędzy 20 kwietnia, a 5 maja. Podpowiedzią dla rozpoczęcia siewów kukurydzy jest otaczająca Nas przyroda. Kwitnące wczesne odmiany czereśni czy rośliny mniszka lekarskiego zwiastować będą odpowiednie warunki do siewu kukurydzy.

Dobór odmian kukurydzy do rodzaju gleby

W każdym gospodarstwie występuje zróżnicowanie warunków glebowych. Często stajemy przed decyzją co uprawiać na gorszych stanowiskach, z zadowalającym plonem. W porównaniu do innych kluczowych roślin uprawnych np. rzepaku czy pszenicy, kukurydza zdecydowanie lepiej radzi sobie na słabszych glebach. Tutaj nie tylko gatunek rośliny uprawnej, ale i dobór odmiany kukurydzy do rodzaju gleby ma znaczenie. Odmiany kukurydzy Lidea z linii Tropical Dent z pewnością wpiszą się w potrzeby każdego gospodarstwa. Lidea Tropical Dent to odmiany kukurydzy na ziarno, które zapewniają najlepszą opłacalność dzięki wysokiemu plonowaniu. Program hodowlany kukurydzy Tropical Dent wykorzystuje silny efekt heterozji. Odmiany kukurydzy Tropical Dent uzupełnia gwarancja stabilności plonowania w różnych warunkach glebowych i w zróżnicowanych warunkach pogodowych w poszczególnych latach.

Fot. Mozaikowa gleba o niskiej klasie bonitacyjnej.

Jakie odmiany kukurydzy na słabe gleby?

Kukurydza Tropical Dent z uwagi na dopasowanie do różnych stanowisk daje możliwość uprawy nawet na mało żyznych glebach, gdzie opłacalność innych roślin uprawnych nie mogłaby zostać osiągnięta.

Mieszańce Tropical Dent na mało żyznych glebach będą w stanie zapewnić:

 • wysoki plon,
 • stabilne plonowanie,
 • szybkie dosychanie ziarna.

Dobre odmiany kukurydzy na ziarno

Wśród szerokiej gamy odmian Tropical Dent znajduje się spora oferta odmian, z różnych grup wczesności, które doskonale sprawdzą się na gorszych stanowiskach. W ofercie znajduje się szeroki wybór odmian kukurydzy na gleby lekkie, które naturalnie posiadają małą żyzność.

Dobre odmiany kukurydzy na ziarno, które sprawdzą się na słabych glebach to:

w grupie odmian wczesnych:

- ES Yakari,

- ES Katamaran,

- ES Katmandu,

- ES Submarine.

w grupie odmian średniowczesnych:

-ES Creative,

-ES Asteroid,

-LID2288C

-LD2020C

-LID2210C

w grupie odmian średniopóźnych:

-ES Hattrick,

-ES Faraday,

-ES Mylady.

-LID3306C

Podsumowując: czy kukurydza wymaga żyznej gleby? Nie jest to konieczne. Kukurydza na ziarno Tropical Dent nadaje się na różne klasy ziemi. Może być uprawiana na stanowiskach o odmiennej żyzności, nawet tych najmniej żyznych dając opłacalny plon kukurydzy.

 

SPRAWDŹ CENĘ ODMIAN TROPICAL DENT

Źródła:

 1. Czubiński T. (red.) 2017. Leksykon nawożenia. PWR Wyd. I: 20-23.
 2. Hołubowicz-Kliza G. 2006. Wapnowanie gleb w Polsce. IUNG-PIB, Puławy, ss. 61.
 3. Krasowicz S., Oleszek W., Horabik J., Dębicki R., Jankowiak J., Stuczyński T., Jadczyszyn J. 2011. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski. Polish Journal of Agronomy, 7, 43-58.