facebook pixel 1 facebook pixel 2

Kukurydza na ziarno na słabe gleby

Uwarunkowania glebowe Polski to przewaga gleb słabych. Dopasowanie kukurydzy do danego stanowiska jest kluczowe dla zadowalających plonów. Dlatego nasuwa się pytanie: Jakie odmiany kukurydzy na słabe gleby?

kukurydza na ziarno na słabe gleby może się udać pod warunkiem wyboru odmiany

W ostatnich latach uprawa kukurydzy znacząco zwiększyła swój areał uprawy. Opłacalność uprawy kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno zachęca producentów do włączania jej w płodozmian. Uwarunkowania glebowe Polski to przewaga gleb słabych. Dopasowanie kukurydzy do danego stanowiska jest kluczowe dla zadowalających plonów. Dlatego nasuwa się pytanie: Jakie odmiany kukurydzy na słabe gleby?

Sytuacja glebowa w Polsce

Warunki glebowe Polski nie zachwycają. Ponad 60% gruntów wykorzystywanych rolniczo jest słabych, z dużą zawartością piasków, a prawie 10% jest nieprzydatna do roślinnej produkcji. Niska przydatność rolnicza tych gleb wynika z:

  • składu granulometrycznego;
  • niskiej zawartości próchnicy i części ilastych;
  • zakwaszenia;
  • małej pojemności sorpcyjnej.

Niska jakość gleb sprowadza się do ograniczenia żyzności oraz możliwości plonotwórczych dużej liczby stanowisk. Gleby słabe wymagają większych nakładów, aby plonować na zadowalającym poziomie. Niestety zdecydowanie bardziej są narażone na działanie czynników degradujących jej strukturę. Uprawa na glebach lekkich i bardzo lekkich niesie za sobą duże ryzyko nie poradzenia sobie roślin w warunkach suszy. Na tych stanowiskach zapasy wody na głębokości profilu, nie większej niż 1 m oscylują w granicach 150-200 mm. Słaby potencjał sorpcyjny na glebach słabych dotyczy również składników pokarmowych. Gleby piaszczyste, lekkie są najmocniej narażone na wymywanie składników pokarmowych.

Sprawdź jakie wybrać odmiany kukurydzy odporne na suszę.

Kukurydza ziarnowa na słabe gleby

Słaba jakościowo gleba nie stanowi przeszkody dla opłacalnej uprawy kukurydzy na ziarno. Przewaga gleb lekkich w Naszym kraju niekiedy zmusza rolników do zasiewów kukurydzy na 5 klasie ziemi, a zdarza się również na 6. Jednak jak się okazuje kukurydza bardzo dobrze radzi sobie na tych klasach. Kukurydza nie jest rośliną wymagającą jeśli chodzi o rodzaj gleby. Istotniejsza jest dla niej jej struktura. Nie zaleca się jej siewów na glebach zwięzłych, podmokłym, wolno nagrzewających się i ciężkich.

słabe gleby a kukurydza daje wysoki plon

 

Jak przygotować stanowisko pod kukurydzę na słabe gleby?

Bardzo dobrym przedplonem dla kukurydzy są buraki, ziemniaki po oborniku, strączkowe i motylkowe mające duży odsetek resztek pożniwnych, co pozytywnie wpływa na żyzność gleb. Niestety na słabych stanowiskach taki płodozmian to marzenie, dlatego należy poszukać innych rozwiązań, by wprowadzić do gleby masę organiczną, a przy okazji ochronić ją przed erozją wietrzną i wodną. Rozwiązaniem jest siew mieszanek międzyplonowy skomponowanych z kilku gatunków roślin szybko rosnących o różnych systemach korzeniowych. Komponenty mieszanek powinny być tak dobrane by niskie pH, jakie występuje najczęściej słabych stanowiskach, nie ograniczało rozwoju poszczególnych roślin. Jako przedplon kukurydzy doskonale sprawdzą się mieszanki LIDCOVER AUXIL, LIDCOVER LEGO20, LIDCOVER STRUCTUR. Jesienią pozwalamy by mieszanka zbudowała jak największą biomasę i zgodnie z wymogami nowych regulacji Ekoschematu pole pod kukurydzę przygotowujemy wiosną, starając się wykonać jak najmniej uprawek.

Jesienne przygotowanie pola kończy się na głębokiej orce zimowej. Na glebach lekkich ilość wykonanych uprawek powinna być jak najmniejsza. Rozpoczynamy od płytkiego wyrównania powierzchni, z jednoczesnym wymieszaniem nawozów, napowietrzeniem i zabezpieczeniem wody przed parowaniem. Doskonale sprawdzi się dwukrotne zastosowanie brony zębowej ciężkiej lub zestawu bron zębowych  z wałem strunowym.

Sprawdź czy kukurydza wymaga żyznej gleby.

Siew kukurydzy

Dużą zaletą gleb lekkich jest szybkie nagrzewanie się z uwagi na duży udział piasków. Kukurydza jest rośliną ciepłolubną i to dotyczy również siewu. Siew w zimną, nieogrzaną glebę powoduje pogorszenie kiełkowania ziarna i wschodów. Siew kukurydzy powinien odbyć się, gdy temperatura podłoża osiągnie minimum 8 stopni. Takim optymalnym okresem na wykonanie siewu jest II połowa kwietnia do pierwszych tygodni maja. Jednak na glebach słabszych zaleca się przyspieszenie terminu siewu, a z uwagi na szybsze nagrzewanie gleb lekkich można go wykonać nawet 7-14 dni wcześniej. Na glebach słabszych dużym zagrożeniem jest brak opadów. Mała pojemność wodna sprawia, że w warunkach suszy kukurydza na glebach lekkich zdecydowanie silniej narażona jest na stres. W początkowych fazach wzrostu lepszy dostęp do wody zapewni głębszy siew kukurydzy, na głębokość 6-7 cm.

Najlepsza kukurydza na słabe gleby

Z wielu obserwacji wynika, że to odpowiedni dobór odmiany do warunków stanowiska daje możliwość bezproblemowej uprawy i osiągnięcie zadowalającego plonu kukurydzy nawet na najsłabszych stanowiskach. Hodowla roślin Lidea stanowi jedną z najważniejszych gałęzi na europejskim rynku odmian roślin rolniczych. Wykorzystanie wiedzy hodowców Lidea umożliwia uzyskiwanie odmian precyzyjnie dostosowanych do potrzeb rolników z ulepszonymi cechami agronomicznymi, które dają możliwość ich uprawy na każdym stanowisku, przy dużej presji chorób i szkodników oraz w warunkach stresu np. suszy. W efekcie Lidea przygotowała szeroki wybór odmian kukurydzy na ziarno pod znakiem Tropical Dent.

Rodzaje ziarna kukurydzy

Ziarno w typie dent idealnie sprawdzi się w uprawie na glebach lekkich. Odmiany dentowe cechują się wolniejszym rozwojem początkowym i szybszym pobieraniem wody w fazie kiełkowania. Dojrzewają później, jednak ich ogromną zaletą jest szybkie oddawanie wody z ziarna pod koniec wegetacji. Kukurydza dent jest podatna na chłody, dlatego w momencie siewu należy zadbać o odpowiednio nagraną glebę. Z drugiej strony zdecydowanie korzystniej wypada przy zachowaniu się podczas niedoboru wody oraz wysokich temperatur. Odmiany typy dent później dojrzewają, przez co mogą dłużej akumulować asymilaty.

Sprawdź, jakie są wymagania glebowe dla kukurydzy czyli jaka klasa ziemi pod kukurydzę?

Odmiany kukurydzy na ziarno na słabe gleby

Linia Tropical Dent to efekt wieloletniej pracy hodowców Lidea, którzy odkryli nowe źródło genetyki u dentów i zmaksymalizowali efekt heterozji. Odmiany Tropical Dent charakteryzują się wysokim plonowaniem, które na przestrzeni ostatnich kilku lat umożliwiło zajęcie czołowych miejsc w wynikach COBORU. Kukurydza Tropical Dent to wysoki potencjał plonotwórczy utrzymywany w każdym roku. Wybór Tropical Dent gwarantuje szybkie dosychanie ziarna w ostatniej fazie wegetacji oraz podczas suszenia, co umożliwia zredukować koszty suszenia ziarna.

odmiana kukurydzy tropical dent na słabych glebach klasy 6 z

W ofercie odmian Tropical Dent znaleźć można propozycje dopasowane do potrzeb każdego gospodarstwa. Opłacalność uprawy kukurydzy na słabych glebach osiągniemy sięgając po mieszańce Tropical Dent.

Wczesne odmiany kukurydzy:

Średniowczesne odmiany kukurydzy:

Średniopóźne odmiany kukurydzy:

 

SPRAWDŹ CENĘ ODMIAN TROPICAL DENT

SPRAWDŹ CAŁY KATALOG ODMIAN KUKURYDZY LIDEA

 

Źródło

  1. Krasowicz S., Oleszek W., Horabik J., Dębicki R., Jankowiak J., Stuczyński T., Jadczyszyn J. 2011. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski. Polish Journal of Agronomy, 7, 43-58.
  2. Księżak J., Staniak M., Bojarszczuk J. 2015. Uprawa kukurydzy w systemie ekologicznym. IUNG-PIB, Puławy, ss. 29.
  3. Podleśny J., Kowalska B. 2019 (red.). Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń. IUNG-PIB, Puławy, ss. 156.