facebook pixel 1 facebook pixel 2

Jaka klasa ziemi pod kukurydzę?

Budowa profilu glebowego oraz szereg właściwości fizyko-chemicznych wpływa na możliwości produkcyjne gleb użytkowanych rolniczo. To właśnie te elementy służą do klasyfikacji bonitacyjnej gleb.

jaka klasa ziemi pod kukurydzę

Na podstawie uwarunkowań glebowych Naszego kraju blisko ¾ gruntów to średnie i słabe klasy ziemi. Z uwagi na rosnący areał uprawy kukurydzy sprawdźmy, które gleby możemy przeznaczyć pod jej zasiewy.

Sprawdź jakie wybrać odmiany kukurydzy na ziarno na słabe gleby?

Wymagania glebowe dla kukurydzy

Kukurydza jest gatunkiem o stosunkowo niedużych wymaganiach stanowiska. Oczywiście im lepsza klasa ziemi tym mniej pracy przed Nami. Najlepszym stanowiskiem dla kukurydzy będą gleby żyzne, zasobne w próchnicę, przyswajalne składniki pokarmowe, o dobrej strukturze i pojemności wodnej. Najlepsze warunki do siewu kukurydzy uzyskamy na czarnoziemach i glebach lessowych. Optymalne warunki dla kukurydzy występować będą również na glebach brunatnych, madach i mocnych piaskach gliniastych. Udział tych gleb nie jest wystarczający, aby zaspokoić areał uprawy. Dlatego coraz częściej rolnicy sięgają po gleby o gorszych parametrach. Decydują się na kukurydzę na 5, a nawet 6 klasie. Jak się okazuje kukurydza z sukcesem może być uprawiana na glebach lekkich pod warunkiem zaopatrzenia w składniki pokarmowe i wodę. Zdecydowanie gorzej radzi sobie na glebach ciężkich, podmokłych, zwięzłych, zimnych.

Przydatność gleb do uprawy kukurydzy

przydatność gleb do uprawy kukurydzy

opracowanie na podstawie: Księżak i in. 2015

Jakie odmiany kukurydzy na gleby lekkie?

Uprawa na słabych glebach jest możliwa, ale wymaga od Nas pewnych rozwiązań. Mimo tego, że kukurydza nie jest rośliną o dużych wymaganiach to dostosowanie do klasy ziemi będzie stało po stronie odmiany. Nie ma odmian uniwersalnych. Odpowiednio dobrana odmiana do klasy gleby będzie stanowić kluczowe znaczenie dla ich możliwości plonotwórczych. Gleby lekkie charakteryzują się szybkim nagrzewaniem z uwagi na dużą zawartość piasków, jednak ich warunki wodne spowodować mogą obniżenie plonów kukurydzy w warunkach suszy. Jedną z ważnych cech odmianowych, która sprawdzi się na glebach lekkich jest dobre znoszenie okresowych niedoborów wody. Odmiana, która wysoko plonuje na glebach lekkich, niekonieczne swój potencjał odda na glebach ciężkich. Analiza poszczególnych stanowisk pod kątem klasy ziemi i dobór odmian dedykowanych na te warunki umożliwi wysokie plonowanie ziarna, jak i kiszonki.

Jak przygotować słabą klasę gleby pod kukurydzę?

Uprawa kukurydzy na gorszych klasach ziemi wymaga większej pracy, aby uzyskać zadowalający plon. Odpowiednie zabiegi agrotechniczne i sprzyjające warunki klimatyczne w postaci jak największej ilości opadów pozwolą stworzyć dogodne warunki do wzrostu kukurydzy, aby jej uprawa była jak najbardziej opłacalna. Bardzo dużym problemem wśród gleb lekkich jest zakwaszenie. Kukurydza jest gatunkiem wrażliwym na odczyn gleby. Na glebach bardzo kwaśnych i kwaśnych następuje zahamowanie wzrostu systemu korzeniowego oraz trudności z dostępnością przyswajalnego fosforu. Zabieg wapnowania zapewni m.in. poprawę struktury gleby, zwiększenie pojemności wodnej, przyswajania składników pokarmowych. Gleby lekkie charakteryzują się mniejszą żyznością. Wzrost żyzności na gorszych klasach ziemi nastąpi poprzez nawożenie organiczne. Kukurydza bardzo dobrze reaguje na stosowanie obornika. Zwiększa się jej odporność na czynniki stresowe.

Dobre odmiany kukurydzy na ziarno

Trafny dobór odmian kukurydzy na ziarno do warunków glebowych na danym polu pozwoli w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy stanowiska. W ofercie hodowcy Lidea znajdziemy linię Tropical Dent, która doskonale spełni warunki opłacalnej uprawy w różnych warunkach. Hodowla roślin Tropical Dent opiera się o dokonania hodowców w zakresie heterozji, którzy odkryli nowe źródło genetyki pozwalające na zwiększenie dystansu genetycznego krzyżowanych ze sobą linii. Odmiany Tropical Dent zajmują czołowe miejsca w zestawieniach COBORU. Dzięki wprowadzaniu coraz lepszych cech agronomicznych kukurydzy rolnicy mogą osiągać wysokie plonowanie połączone ze stabilnością na przestrzeni lat. Warunki pogodowe mogą nie sprzyjać uprawie kukurydzy również pod koniec wegetacji. Szybkie dosychanie ziarna pod koniec wegetacji jest kluczowe dla rentowności uprawy kukurydzy na ziarno. Kukurydza Tropical Dent szybko oddaje wodę w czasie dosuszania ziarna, co zmniejsza koszty suszenia.

Na najsłabszych glebach doskonale sprawdzi się:

Na najlepszych glebach doskonale sprawdzi się:

 

SPRAWDŹ CENĘ ODMIAN TROPICAL DENT

 

Źródło:

  1. Czubiński T. (red.) 2017. Leksykon nawożenia. PWR Wyd. I: 20-23.
  2. Hołubowicz-Kliza G. 2006. Wapnowanie gleb w Polsce. IUNG-PIB, Puławy, ss. 61.
  3. Smreczak B., Łachacz A. 2019. Typy gleb wyróżniane w klasyfikacji bonitacyjnej i ich odpowiedniki w 6. wydaniu Systematyki gleb Polski. Soil 115 Science Annual Vol. 70 No. 2/2019: 115–136
  4. Księżak J., Staniak M., Bojarszczuk J. 2015. Uprawa kukurydzy w systemie ekologicznym. IUNG-PIB, Puławy, ss. 29.