facebook pixel 1 facebook pixel 2

Odmiany kukurydzy odporne na suszę

Susza to największe zagrożenie klimatyczne ostatnich lat i poważny stres abiotyczny dla roślin. 

odmiany kukurydzy odporne na suszę

Wysokie temperatury i brak opadów w kluczowych momentach wegetacji roślin przynoszą nie możliwe do odrobienia straty. Intensywność występowania suszy w Naszym kraju w ostatnich latach mocno wzrosła. Wśród największych ofiar suszy są producenci kukurydzy.

Okresy suszy a rozwój kukurydzy

Krótkie niedobory wody nie stanowią zagrożenia dla uprawy kukurydzy. Posiada ona dobrze rozbudowany, głęboki system korzeniowy, który jest w stanie pobrać wodę nawet z 3 metrów  głębokości. Jednak przedłużające się upały i brak opadów przypadający na okres największego zapotrzebowania kukurydzy na wodę negatywnie odbije się na procesach fizjologicznych. Największe znaczenie będzie miało zjawisko suszy letniej w okresie kwitnienia i zawiązywania kolb. Wówczas zaobserwować można pogorszenie i spadek zapylenia czy przyspieszenie dojrzewania ziarna. Brak wody objawia się zahamowaniem wzrostu, więdnięciem i zasychaniem liści. Susza doprowadza do słabego zaziarnienia kolb, a tym samym obniżenia potencjału plonowania kukurydzy. Wydłużające się warunki stresowe będą warunkować poziom strat w uprawie kukurydzy. Kukurydza w warunkach suszy jest osłabiona i zdecydowanie bardziej podatna na infekcje ze strony patogenów i żerowanie szkodników.

Sprawdź jak przygotować stanowisko pod kukurydzę na słabe gleby?

Jak uchronić rośliny przed suszą?

Zakłada się, że zjawisko suszy w kolejnych latach będzie postępować. Dlatego ważne jest, aby zaplanować działania minimalizujące negatywne oddziaływanie na uprawy kukurydzy w latach suchych. Przebieg pogody to jeden z czynników nad którym nie możemy zapanować. Naszą rolą jest stworzenie takich warunków uprawy, w których kukurydza najmniej odczuje konsekwencje niedoborów wody. Najlepiej zacząć od początku, czyli od prawidłowej agrotechniki. Ograniczenie parowania i zatrzymanie wody poprzez uprawki wykonane w odpowiednim czasie ma istotne znaczenie dla uprawy kukurydzy już od samego początku wzrostu. Należy pamiętać, że nadmierna ilość zabiegów wykonywanych głęboko i intensywnie niesie za sobą ryzyko przesuszania gleby. Zatem ograniczmy je do niezbędnego minimum. Od agrotechnicznej strony ułatwienie roślinom przetrwania okresu suszy umożliwi stosowanie np.: prawidłowego płodozmianu, zbilansowanego nawożenia czy wapnowania.

Siew kukurydzy

Jednym z rozwiązań agrotechnicznych, które ułatwią kukurydzy przetrwanie i zminimalizowanie strat powstałych pod wpływem stresu suszy są modyfikacje związane z siewem. Za optymalny termin siewu kukurydzy  przyjmuje się drugą połowę kwietnia do początku maja. Lepsze wykorzystanie zapasów wody, która znajduje się jeszcze w glebie będzie możliwe przy wcześniejszym siewie kukurydzy. Prognoza suszy powinna skłonić Nas do zmniejszenia obsady roślin, wpływając tym samym na większą tolerancję roślin na brak wody i możliwość utrzymania plonu. Szczególnie warto to zastosować na słabych stanowiskach z uwagi na mniejszą pojemność wodną.

Hodowla roślin w odpowiedzi na suszę

Stres suszy dał jeden z głównych kierunków rozwoju rynku hodowlanego. Przed hodowcami na najbliższe lata stoi duże wyzwanie, aby podołać uprawie kukurydzy w niewątpliwie trudnych warunkach stresowych. Odkrycie hodowców Lidea dało początek powstania linii odmian kukurydzy na ziarno o nazwie Tropical Dent. Zakłada ona selekcję najlepszych odmian kukurydzy, które sprawdzą się w bardzo zróżnicowanych warunkach. Odmiany Tropical Dent to najnowsza genetyka dająca możliwość utrzymania plonu w czołówce również w czasie niedoboru wody. Mieszańce Tropical Dent łączą wysokie plonowanie i jednocześnie stabilność potwierdzoną w różnych warunkach uprawy. Uprawa odmian kukurydzy z linii Tropical Dent umożliwia zachowanie oszczędności na etapie dosuszania. Ziarno tych odmian charakteryzuje się bardzo szybkim oddawaniem wody pod koniec wegetacji i w czasie suszenia. Stawiając na Tropical Dent zadowalający plon można osiągnąć nawet na gorszych stanowiskach.

Fot. Nowoczesne odmiany kukurydzy radzą sobie lepiej przy niedoborach wody. Odmiana ES Constellation.

Odmiany kukurydzy odporne na suszę

Rozwiązania hodowli Lidea Tropical Dent uzyskane na drodze silnej heterozji pozwolą zbudować wysoki plon mimo występowania suszy. W ofercie odmian Tropical Dent znajduje się kukurydza na ziarno z różnych grup wczesności.

Odmiany kukurydzy o wysokiej tolerancji na suszę z linii Tropical Dent:

  • LID1015C: odmiana wczesna (FAO 220); dobrze dopasowana do wszystkich stanowisk; oprócz tolerancji na suszę charakteryzuje się szybkim dosychaniem oraz wysoką zdrowotnością, która chroni przed fuzariozą oraz głownią; plon ziarna na poziomie 133,9 dt/ha.
  • ES Katmandu: odmiana wczesna (FAO 220); szczególnie polecana na stanowiska słabe i średnie; nadaje się do wcześniejszego zbioru z uwagi na zdolność szybkiego dosychania pod koniec wegetacji; odmiana o wysokiej tolerancji na suszę i wyleganie; odmiana kukurydzy o wysokiej zdrowotności; plon ziarna na poziomie 123,4 dt/ha.
  • LID2210C: odmiana średniowczesna (FAO 240); bardzo dobrze znosi suszę; szybko dosycha; bardzo dobrze znosi presję grzybów powodujących fuzariozę; plonuje w granicach 135,8 dt/ha.
  • ES Faraday: odmiana średniopóźna (FAO 270); odmiana doskonale sprawdza się w warunkach okresowego niedoboru wody,  wczesny wigor wiosenny i znakomita zdrowotność to najlepsze cechy tej odmiany, które dają możliwość plonowania na poziomie 130,9 dt/ha.
  • ES Mylady: odmiana średniopóźna (FAO 270); doskonale plonuje nawet w warunkach suszy, średni plon na poziomie 148,8 dt/ha; charakteryzuje się szybkim dosychaniem ziarna pod koniec wegetacji; odmiana o bardzo dobrej zdrowotności pod kątem fuzariozy, zgnilizny, zgorzeli siewek.

 

SPRAWDŹ CENĘ ODMIAN TROPICAL DENT

Źródło:

  1. Pikuła D. 2014. Nawożenie kukurydzy uprawianej na ziarno. Studia i Raporty IUNG-PIB. 37(11), 99-109.
  2. Majewski A. 2007. Rozwój kukurydzy w warunkach suszy. Kukurydza, 1(30), 22-2