facebook pixel 1 facebook pixel 2

Jak zapobiegać atakom głowni kukurydzy?

Brak zarejestrowanych środków grzybobójczych sprawia, że wykonanie oprysku zwalczającego głownie kukurydzę na dzień dzisiejszy jest niemożliwe. Zaprawione nasiona kukurydzy są chronione przed infekcją patogenu jedynie w początkowych fazach rozwoju rośliny. 

jak zapobiec atakom głowni kukurydzy

Dlatego też, w walce z tą chorobą grzybową kukurydzy niezwykle istotne są działania profilaktyczne. Czy wiesz, jak zapobiegać występowaniu głowni w uprawie kukurydzy?

Zacznijmy od początku – poznaj przyczyny występowania głowni kukurydzy

Źródłem infekcji roślin przez głownie guzowatą kukurydzy są pozostające w glebie lub na jej powierzchni teliospory. Zarodniki te stanowią materiał infekcyjny, zdolny do porażania roślin nawet przez okres 3 lat. Pozostają one na stanowisku uprawy po zbiorze zakażonych roślin wskutek ich osypania z pękających narośli oraz z pozostającymi resztkami pożniwnymi. Mogą zostać również wprowadzone na pole razem z obornikiem pobranym od zwierząt skarmianych chorą kukurydzą. Patogen może być także przenoszony z sąsiednich upraw przez wiatr oraz wraz z wodą.

Wpływ głowni na kukurydzę

W naszych warunkach pogodowych, w ciągu sezonu wegetacyjnego występuje od 2 do 3 pokoleń Ustilago maydis. Z czego, to dwie pierwsze generacje stanowią największe zagrożenie dla kukurydzy. Głownia guzowata powoduje zahamowanie wzrostu roślin, ich karłowacenie i deformowanie, a także zmniejszone plonowanie. Szkodliwość choroby jest znacznie większa przy uprawie kukurydzy na ziarno niż na zieloną masę. Nie bagatelizuj zagrożenia! W sprzyjających warunkach głownia guzowata może porazić nawet 80% roślin kukurydzy. Sprawdź jakie są objawy głowni kukurydzy i co sprzyja jej nasilonemu występowaniu?

Zapobiegaj występowaniu głowni kukurydzy!

Profilaktyka przed głownią kukurydzy polega przede wszystkim na zadbaniu o dobrą kondycję roślin oraz zapobieganiu wprowadzenia i namnażania się patogenu. Chcąc zminimalizować nasilenie występowania choroby grzybowej w kukurydzy, pamiętaj o:

 • Stosowaniu co najmniej 3–letniej przerwie w uprawie kukurydzy na tym samym stanowisku
 • Wysiewaniu kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego
 • Zadbaniu o odpowiednie zagospodarowanie pozostających po zbiorze kukurydzy resztek pożniwnych, w celu przyśpieszenia ich mineralizacji
 • Unikaniu uprawy kukurydzy w sąsiedztwie pól, na których w poprzednich sezonach występowała głownia
 • Zwalczaniu szkodników, szczególnie w początkowej fazie rozwoju kukurydzy
 • Zapobieganiu uszkodzeniom roślin, spowodowanym nieodpowiednio wykonanym nawożeniem oraz odchwaszczaniem.

Ochrona kukurydzy w pierwszej fazie wzrostu

Rośliny uprawne narażone są już na infekcje przez patogeny chorobotwórcze od momentu siewu. Nie inaczej jest w przypadku kukurydzy i głowni guzowatej. Obecne w glebie teliospory Ustilago maydis tylko czekają na pojawienie się na polu rośliny żywicielskiej. Dlatego oprócz stosowania działań profilaktycznych, dobrym dopełnieniem ochrony roślin jest wysiewanie zaprawionego materiału siewnego. Najczęściej, dostępne w sprzedaży nasiona są już pokryte jednym z zarejestrowanych do tego celu preparatów. Jeżeli jednak posiadamy niezaprawione ziarno możemy skorzystać z takiej usługi w wyspecjalizowanych w tym firmach. 

Odmiany kukurydzy odporne na głownię

W ochronie kukurydzy przed chorobami jednym z najskuteczniejszych sposobów pozwalających zmniejszyć ryzyko wystąpienia głowni w kukurydzy jest wybór odpowiedniej odmiany.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze materiału siewnego?

Po pierwsze  – odporność na warunki stresowe, takie jak np. susza. Osłabione rośliny są częściej porażane przez głownie kukurydzy.

Po drugie – tempo rozwoju. Wybierając odmiany o mocnym wczesnym wigorze zmniejszamy ryzyko żerowania ploniarki zbożówki, a tym samym porażenia roślin przez patogen grzybowy.

To wszystko mają nasze nasiona odmian Tropical Dent! Wybierz jedną z nich i ciesz się kukurydzą bez oznak głowni:


Odmiany wczesne:

ES KATAMARAN (FAO 220)

LID1015C (FAO 220)

ES SUBMARINE (FAO 230)

LID1145C (FAO 230)

 

Odmiany średniowczesne:

ES PERSPECTIVE (FAO 240)

ES INVENTIVE (FAO 240)

ES CREATIVE (FAO 240)

LID2020C (FAO 240)

ES HEMINGWAY (FAO 240)

ES ASTEROID (FAO 240)

ES MYFRIEND (FAO 250)

 

Odmiany średniopóźne:

ES MIDWAY (FAO 260)

ES MYLADY (FAO 270)

 

SPRAWDŹ CAŁY KATALOG ODMIAN KUKURYDZY LIDEA

katalog kukurydza 2024

ZAPYTAJ O ODMIANY KUKURYDZY LIDEA

Chcesz zapytać o nasze odmiany? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

 

Źródło:

 1. odr.pl/doradztwo/produkcja-roslinna/inne/glownia-guzowata-kukurydzy/
 2. naszarola.pl/najwazniejsze-choroby-kukurydzy-biologia-i-zwalczanie/
 3. agrofakt.pl/glownia-na-kukurydzy-czyli-glownia-guzowata-czy-jest-zagrozeniem/
 4. topagrar.pl/articles/kukurydza/glownia-guzowata-czy-jest-zrodlem-mykotoksyn/
 5. naszarola.pl/glownia-kukurydzy/
 6. terazpole.pl/uprawa/kukurydza/glownia-guzowata-kukurydzy-przyczyny-i-szkodliwosc/
 7. odr.pl/doradztwo/produkcja-roslinna/inne/glownia-guzowata-kukurydzy/