Jak zapobiegać atakom głowni kukurydzy?

Brak zarejestrowanych środków grzybobójczych sprawia, że wykonanie oprysku zwalczającego głownie kukurydzę na dzień dzisiejszy jest niemożliwe. Zaprawione nasiona kukurydzy są chronione przed infekcją patogenu jedynie w początkowych fazach rozwoju rośliny. 

jak zapobiec atakom głowni kukurydzy

Dlatego też, w walce z tą chorobą grzybową kukurydzy niezwykle istotne są działania profilaktyczne. Czy wiesz, jak zapobiegać występowaniu głowni w uprawie kukurydzy?

Zacznijmy od początku – poznaj przyczyny występowania głowni kukurydzy

Źródłem infekcji roślin przez głownie guzowatą kukurydzy są pozostające w glebie lub na jej powierzchni teliospory. Zarodniki te stanowią materiał infekcyjny, zdolny do porażania roślin nawet przez okres 3 lat. Pozostają one na stanowisku uprawy po zbiorze zakażonych roślin wskutek ich osypania z pękających narośli oraz z pozostającymi resztkami pożniwnymi. Mogą zostać również wprowadzone na pole razem z obornikiem pobranym od zwierząt skarmianych chorą kukurydzą. Patogen może być także przenoszony z sąsiednich upraw przez wiatr oraz wraz z wodą.

Wpływ głowni na kukurydzę

W naszych warunkach pogodowych, w ciągu sezonu wegetacyjnego występuje od 2 do 3 pokoleń Ustilago maydis. Z czego, to dwie pierwsze generacje stanowią największe zagrożenie dla kukurydzy. Głownia guzowata powoduje zahamowanie wzrostu roślin, ich karłowacenie i deformowanie, a także zmniejszone plonowanie. Szkodliwość choroby jest znacznie większa przy uprawie kukurydzy na ziarno niż na zieloną masę. Nie bagatelizuj zagrożenia! W sprzyjających warunkach głownia guzowata może porazić nawet 80% roślin kukurydzy. Sprawdź jakie są objawy głowni kukurydzy i co sprzyja jej nasilonemu występowaniu?

Zapobiegaj występowaniu głowni kukurydzy!

Profilaktyka przed głownią kukurydzy polega przede wszystkim na zadbaniu o dobrą kondycję roślin oraz zapobieganiu wprowadzenia i namnażania się patogenu. Chcąc zminimalizować nasilenie występowania choroby grzybowej w kukurydzy, pamiętaj o:

 • Stosowaniu co najmniej 3–letniej przerwie w uprawie kukurydzy na tym samym stanowisku
 • Wysiewaniu kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego
 • Zadbaniu o odpowiednie zagospodarowanie pozostających po zbiorze kukurydzy resztek pożniwnych, w celu przyśpieszenia ich mineralizacji
 • Unikaniu uprawy kukurydzy w sąsiedztwie pól, na których w poprzednich sezonach występowała głownia
 • Zwalczaniu szkodników, szczególnie w początkowej fazie rozwoju kukurydzy
 • Zapobieganiu uszkodzeniom roślin, spowodowanym nieodpowiednio wykonanym nawożeniem oraz odchwaszczaniem.

Ochrona kukurydzy w pierwszej fazie wzrostu

Rośliny uprawne narażone są już na infekcje przez patogeny chorobotwórcze od momentu siewu. Nie inaczej jest w przypadku kukurydzy i głowni guzowatej. Obecne w glebie teliospory Ustilago maydis tylko czekają na pojawienie się na polu rośliny żywicielskiej. Dlatego oprócz stosowania działań profilaktycznych, dobrym dopełnieniem ochrony roślin jest wysiewanie zaprawionego materiału siewnego. Najczęściej, dostępne w sprzedaży nasiona są już pokryte jednym z zarejestrowanych do tego celu preparatów. Jeżeli jednak posiadamy niezaprawione ziarno możemy skorzystać z takiej usługi w wyspecjalizowanych w tym firmach. 

Odmiany kukurydzy odporne na głownię

W ochronie kukurydzy przed chorobami jednym z najskuteczniejszych sposobów pozwalających zmniejszyć ryzyko wystąpienia głowni w kukurydzy jest wybór odpowiedniej odmiany.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze materiału siewnego?

Po pierwsze  – odporność na warunki stresowe, takie jak np. susza. Osłabione rośliny są częściej porażane przez głownie kukurydzy.

Po drugie – tempo rozwoju. Wybierając odmiany o mocnym wczesnym wigorze zmniejszamy ryzyko żerowania ploniarki zbożówki, a tym samym porażenia roślin przez patogen grzybowy.

To wszystko mają nasze nasiona odmian Tropical Dent! Wybierz jedną z nich i ciesz się kukurydzą bez oznak głowni:


Odmiany wczesne:

ES KATAMARAN (FAO 220)

ES FIELDGOLD (FAO 220)

LID1015C (FAO 220)

ES SUBMARINE (FAO 230)

LID1145C (FAO 230)

 

Odmiany średniowczesne:

ES PERSPECTIVE (FAO 240)

ES RUNWAY (FAO 240)

ES INVENTIVE (FAO 240)

ES CREATIVE (FAO 240)

LID2020C (FAO 240)

ES HEMINGWAY (FAO 240)

ES ASTEROID (FAO 240)

ES MYFRIEND (FAO 250)

 

Odmiany średniopóźne:

ES MIDWAY (FAO 260)

ES MYLADY (FAO 270)

 

SPRAWDŹ CAŁY KATALOG ODMIAN KUKURYDZY LIDEA

katalog kukurydzy na ziarno lidea

ZAPYTAJ O ODMIANY KUKURYDZY LIDEA

Chcesz zapytać o nasze odmiany? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

 

Źródło:

 1. odr.pl/doradztwo/produkcja-roslinna/inne/glownia-guzowata-kukurydzy/
 2. naszarola.pl/najwazniejsze-choroby-kukurydzy-biologia-i-zwalczanie/
 3. agrofakt.pl/glownia-na-kukurydzy-czyli-glownia-guzowata-czy-jest-zagrozeniem/
 4. topagrar.pl/articles/kukurydza/glownia-guzowata-czy-jest-zrodlem-mykotoksyn/
 5. naszarola.pl/glownia-kukurydzy/
 6. terazpole.pl/uprawa/kukurydza/glownia-guzowata-kukurydzy-przyczyny-i-szkodliwosc/
 7. odr.pl/doradztwo/produkcja-roslinna/inne/glownia-guzowata-kukurydzy/