Jaką odmianę rzepaku wybrać na 2022 rok?

Pytanie jaki rzepak wybrać zadają sobie co roku rzesze rolników w Polsce i oczekują od renomowanych hodowli jasnej odpowiedzi. Pytamy zatem, jaki rzepak wybrać na rok 2022?

Odpowiedź pozornie jest prosta, ale w praktyce znacznie się komplikuje. Przede wszystkim dlatego, że nie tylko charakter danej odmiany rzepaku ozimego wpływa na zysk osiągany z hektara rzepaku. Wszyscy wiemy, że nasze stanowisko i pogoda mają znaczny wpływ – klasa gleby i agrotechnika także decydują o plonie. Bardzo istotna jest też wierność plonowania, którą można poprawić przez podniesienie zimotrwałości, wzmocnienie odporności na wyleganie i osypywanie nasion, a także przez zwiększenie dynamiki wiosennego wzrostu roślin i ich odporności na czynniki stresowe.

Jaki rzepak na mozaiki?

Na gleby słabe i mozaiki proponujemy nasiona rzepaku ozimego sprawdzone w trudnych warunkach – rzepaki ES Capello i ES Imperio. Odpowiadając jaki rzepak wybrać na mozaiki posługujemy się znakomitym systemem oceny przydatności odmian Lidea Yield Profile. Jest to unikalne narzędzie wspomagające decyzję o wyborze nasion rzepaku. Bazujemy w nim na doświadczeniach z wielolecia uprawy rzepaku ozimego na danym typie gleby.

Jaki rzepak najlepiej plonuje?

Plonowanie rzepaku ozimego jest wypadkową wielu czynników. Poza czynnikami, na które w zasadzie nie mamy wpływu (pogoda, opady), bardzo ważna jest prawidłowa agrotechnika. Oczywiście nie do przecenienia jest potencjał genetyczny. Dlatego dla maksymalizacji plonu przy wzorowej agrotechnice proponujemy wypróbować dwie najnowsze odmiany z naszej oferty: zarejestrowany w 2021 r. w Polsce ES Desirio (do kupienia w Agrii Polska) oraz wyróżniającą się stabilnością i zdrowotnością ES Capello.

Jaki rzepak na słabe ziemie?

Słabe ziemie wymagają rzepaku wczesnego na każdym etapie rozwoju – od wiosennego restartu wegetacji, przez kwitnienie, aż do zbioru. Taką odmianą jest mieszaniec rzepaku ES Cesario. Zalecając tę odmianę bazowaliśmy na Lidea Yield Profile – wieloletnich pomiarach efektywności uprawy rzepaku na różnych stanowiskach gleby i pogody.

Jaki rzepak na olej?

Rozpiętość zawartości tłuszczu w nasionach rzepaku sięga nawet 2-3% jeżeli mówimy o wynikach doświadczalnych, czyli uprawie w tym samym roku w takich samych warunkach. Ponadto zawartość tłuszczu w rzepaku ozimym może różnić się znacznie w pogodowo różnych latach – na ten czynnik nie mamy wpływu. Przy wyborze nasion odmian rzepaku ozimego na olej konsumpcyjny coraz większe znaczenie obok zawartości tłuszczu odgrywa też jakość oleju, a tu – zawartość kwasów Omega-3, które z żywieniowego punktu widzenia są najcenniejsze. W naszej puli odmian rzepaku ozimego te, które łączą cechy „wysoki” tłuszcz i wysoka zawartość kwasów Omega-3 to: rzepak populacyjny ES Valegro oraz dwie odmiany hybrydowe – mieszańce rzepaku ES Imperio i ES Capello.

JakiE ODMIANY rzepakU siać w różnych rejonach kraju?

Wyniki doświadczeń oficjalnych prowadzonych przez najważniejszą uprawnioną do tego instytucję – COBORU (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych) rzeczywiście potwierdzają, że odmiany rzepaku charakteryzują się dużą rejonizacją, czyli różną przydatnością do uprawy w różnych rejonach kraju. Dlatego podawanie wyłącznie uśrednionego plonu nasion rzepaku ozimego nie odpowiada nam na pytanie, czy odmiana nadaje się w równym stopniu do uprawy na Żuławach i na Lubelszczyźnie. Lidea w swoich materiałach przedstawia wyniki plonowania naszych rzepaków hybrydowych i liniowych w doświadczeniach COBORU z uwzględnieniem 6 rejonów klimatyczno-glebowych Polski. Na tej podstawie łatwo wybrać odmianę, której  szczególnie „przypasował” region – czyli taką, w którym daną odmianę rzepaku najlepiej uprawiać.  

Jaki rzepak siać na Lubelszczyźnie?

Dla Lubelszczyzny polecamy szczególnie 3 odmiany mieszańcowe: sprawdzoną w każdych warunkach ES Imperio oraz trzyletnią odmianę ES Capello