facebook pixel 1 facebook pixel 2

Po jakim czasie wschodzi kukurydza?

Siewy zakończone. Każdy uprawiający kukurydzę z niecierpliwością czeka na jej wschody

Okres wschodów jest bardzo istotny dla dalszego wzrostu, zwłaszcza, że kukurydza w fazie kiełkowania i wschodów jest mocno wrażliwa. Zastanówmy dlaczego kukurydza nie wschodzi?

Jak długo wschodzi kukurydza?

Najważniejszym czynnikiem, który w tym momencie determinuje tempo jej wschodów jest temperatura. Ważne jest, aby na głębokości siewu temperatura gleby wynosiła minimum 8°C. Kukurydza, która została zasiana w kwietniu po osiągnięciu minimalnej temperatury gleby optymalnie powinna wschodzić po 2 tygodniach. Natomiast, gdy siewy zostały wykonane np. na początku maja to wówczas pierwszych siewek można wypatrywać już po tygodniu. Kukurydza jest wrażliwa na niskie temperatury. Czas wschodów może zostać znacząco wydłużony z uwagi nie niekorzystne dla kukurydzy warunki temperaturowe. Obniżenie temperatury może spowodować wstrzymanie procesu kiełkowania. Z uwagi na jeszcze nie wykształcone korzenie kukurydzy zarodek ziarniaka będzie nadal odżywiał się pokarmem z bielma. Długość samego kiełkowania kukurydzy nie może być zbyt długa, ponieważ substancje zapasowe zawarte w ziarnie są wyczerpywane i w pewnym momencie może ich zabraknąć. Niestety taka sytuacja doprowadzi do ograniczenia wschodów oraz obniżenia obsady siewek kukurydzy.

Słabe wschody kukurydzy

Zmieszczenie się w optymalnym siewie kukurydzy nie powinno uśpić Naszej czujności. Otóż kukurydza w fazie kiełkowania i wschodów jest mocno podatna na wszelkiego rodzaju czynniki stresowe, które znacząco mogą osłabić wschody na polu. Jedną z głównych przyczyn słabych wschodów kukurydzy jest stres temperaturowy. Kukurydza jest ponadto gatunkiem o wysokim zapotrzebowaniu wody przez całą długość trwania okresu wegetacji. W momencie kiełkowania kukurydzy brak dostępu do wody spowoduje zasychanie pęczniejących ziarniaków oraz siewek. Problem nieregularnych wschodów kukurydzy może mieć miejsce również na skutek nieodpowiednio przygotowanego stanowiska. 

Słabe wschody kukurydzy-działanie patogenów grzybowych

Obniżenie obsady roślin może być efektem rozwoju chorób grzybowych. Na pierwszy plan wysuwają się grzyby z rodzaju Pythium i Fusarium, które odpowiadają za zgorzel siewek kukurydzy. Zgorzel siewek infekuje kiełkujące ziarno, prowadząc do zamierania kiełków jeszcze przed wydostaniem się na powierzchnię gleby i mówimy wtedy o zgorzeli przedwschodowej. Choroba może ukazać się również po wschodach kukurydzy (zgorzel powschodowa) i powodować przewężenie i brązowe przebarwienie szyjki korzeniowej. W  konsekwencji kukurydza łamie się i zamiera. Pomocne w identyfikacji zgorzeli siewek kontrola ziarniaków w miejscu występowania braków w obsadzie roślin. Obecność patogenów grzybowych objawia się pękaniem ziarniaków, na okrywie których widoczne są brązowe plamy. Może być widoczny charakterystyczny dla grzybów fuzaryjnych różowy nalot grzybni. Porażone kiełki będą zdeformowane, beżowe lub już zamarłe.

Słabe wschody kukurydzy-działanie szkodników

Żerowanie szkodników glebowych prowadzi do ograniczania wschodów kukurydzy. Żyjące w glebie larwy drutowców i pędraków wykazują szkodliwość występującą placowo. Wyjadają zawartość nasion oraz podgryzają korzenie kukurydzy u młodych roślin. W pierwszym przypadku nie dochodzi nawet do kiełkowania nasion. Z kolei uszkodzenie korzeni prowadzi do żółknięcia i zamierania młodej kukurydzy. Ziarniaki i młode siewki kukurydzy są podatne na żerowanie śmietki glebowej i kiełkowej. Larwy tych muchówek wgryzają się w kiełkujące ziarno oraz drążą korytarze w strefie podliścieni i liścieni. Ich nasilenie wzrasta w czasie występowania stresu temperaturowego. 

Wschody kukurydzy a przymrozki

Optymalny siew kukurydzy w zależności od regionu kraju przypada na 3 dekadę kwietnia do 1 dekady maja.  Jest to okres, w którym na obszarze Polski występuje duże ryzyko wiosennych przymrozków. Jak może to wpłynąć na rozwój kukurydzy? Mimo, że kukurydza jest rośliną tropikalną to jej tolerancja na przymrozki jest dosyć spora. Jest w stanie przetrwać przymrozki w granicach -10°C. Przetrwanie jest możliwe dzięki obecności stożka wzrostu, który długo schowany jest w glebie. W związku z czym roślina z czasem się zregeneruje.

Przeczytaj tutaj na temat: kiedy sieje się kukurydzę?

Łączymy zaprawianie ze stymulatorem wzrostu kukurydzy

Zagrożenie na etapie wschodów kukurydzy ze strony patogenów i szkodników oraz opóźnione wschody wywołane niskimi temperaturami może mieć znaczący wpływ na plony. W tym wypadku podstawą jest wysiew zaprawionych nasion, a jednoczesna ochrona chemiczna połączona ze stymulatorem wzrostu kukurydzy to nowe podejście. LIDEA dbając o potencjał genetyczny swoich odmian stworzyła 4-składnikową zaprawę nasienną Boost&Go. To połączenie pestycydu, stymulatora wzrostu,  mikroelementów i otoczki polimerowej. Zaprawa Boost&Go zapewnia szybkie kiełkowanie i wschody kukurydzy oraz silny wigor wzrostu. Obecność biostymulatora aktywuje metabolizm roślin, wzmacnia wigor siewek i wspomaga tworzenie biomasy. W badaniach polowych zauważyć można różnice w wigorze kukurydzy pomiędzy standardowymi rozwiązaniami w temacie zapraw a Boost&Go. Kukurydza z Boost&Go zdecydowanie lepiej radzi sobie podczas wzrostu na glebach lekkich oraz w czasie suszy.

Zyskaj pewność uprawy z odmianami kukurydzy Tropical Dent

LIDEA opracowuje najnowsze rozwiązania w zakresie hodowli odmian. Takim przykładem jest kukurydza z linii Tropical Dent. Naukowcy Lidea, dzięki odkryciu nowego źródła genetyki dali możliwość uprawy kukurydzy na ziarno nawet w mniej korzystnych warunkach. W zestawieniu znaleźć można odmiany kukurydzy o różnej klasie wczesności, które mogą być uprawiane nawet na najsłabszych stanowiskach. Tropical Dent posiada ziarno typu dent, ale starania hodowców doprowadziły do wyrównania ich wczesnego wigoru z odmianami typu flint. Kukurydzę Tropical Dent charakteryzują szybkie i wyrównane wschody. Bardzo dobrze również reagują na okresowe spadki temperatur. Ponadto w różnych warunkach utrzymują swój potencjał plonowania na stabilnym poziomie. Fakt szybkiego dosychania ziarna pod koniec wegetacji oraz w suszarni sprawia, że rozwiązanie Tropical Dent to najlepsza opcja ekonomiczna.

 

ZAPYTAJ O ODMIANY KUKURYDZY TROPICAL DENT

Chcesz zapytać o nasze odmiany Tropical Dent? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

 

Źródło:

  • Grzebisz W., 2012. Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania TOM 2 Zboża i kukurydza. PWRiL. ss. 280.
  • topagrar.pl/articles/kukurydza/nie-za-pozno-na-kukurydze/