facebook pixel 1 facebook pixel 2

Kiedy sieje się kukurydzę?

Kukurydza nie akceptuje błędów związanych z siewem. Optymalny termin siewu kukurydzy stanowi jedną z podstaw wysokich plonów.

kiedy się sieje kukurydzę termin

Kukurydza jako gatunek ciepłolubny wykazuje szczególne wymagania temperaturowe. Zastanówmy się więc kiedy najlepiej siać kukurydzę.

Terminy siewu kukurydzy

Optymalny siew kukurydzy to istotny czynnik w technologii jej produkcji. Terminy siewu kukurydzy w Polsce dostosowane są do rejonów uprawy. Uprawy zlokalizowane w południowym pasie kraju posiadają najkorzystniejsze warunki cieplne dla rozwoju kukurydzy, co daje możliwość rozpoczęcia siewów już na początku 3 dekady kwietnia. Im bardziej kierujemy się na północ tym optymalny termin siewu kukurydzy jest późniejszy. W rejonach północnych następuje to w 1 dekadzie maja. Bardzo ważnym wyznacznikiem przystąpienia do siewu kukurydzy jest temperatura gleby. Minimalna temperatura gleby dająca możliwość bezproblemowych wschodów kukurydzy powinna wynosić 8°C. Pomocne w wyborze optymalnego terminu siewu będą obserwacje zachodzących w przyrodzie zjawisk. Jako fenologiczny termin siewu kukurydzy przyjmuje się kwitnienie mniszka lekarskiego, porzeczki czerwonej oraz wczesnych odmian czereśni. Termin siewu kukurydzy na glebach lekkich może zostać przyspieszony nawet o kilkanaście dni z uwagi na dużą zawartość piasków, które umożliwiają szybsze nagrzewanie się gleby i osiągnięcie przez nią optymalnej temperatury.

Kukurydza dent czy flint? Temperatura gleby do siewu tych dwóch typów kukurydzy różni się. Na filmie tłumaczymy te różnice.

Siew wczesny

Siew kukurydzy w optimum temperaturowym umożliwia szybkie i równe wschody. Często jednak stajemy przed wyborem lub koniecznością zmiany tego terminu. Siew wczesny w zimną, nieogrzaną glebę powoduje wydłużenie kiełkowania ziarna oraz możliwość przerzedzenia plantacji. Spadek temperatury gleby poniżej 5°C przyczynia się do wychłodzenia ziarna, co powoduje zamieranie już wschodzących roślin. Przy siewie wczesnym należy liczyć się z ryzykiem możliwości uszkodzenia kiełków kukurydzy, która dodatkowo w tym czasie narażona jest na infekcje patogenów oraz żerowanie szkodników. Dla wcześnie sianej kukurydzy zagrożeniem są przygruntowe przymrozki, które spowalniają wzrost kukurydzy, ale także zamieranie pierwszych części nadziemnych. Jeśli stożek wzrostu pozostaje nieuszkodzony kukurydza z czasem będzie się regenerować, ale powstałe opóźnienia mogą znacząco wpłynąć na plonowanie.

Siew późny

Przedłużająca się chłodna wiosna i niekorzystne warunki do wjazdu na pole powodują przesunięcia i opóźnienia w siewie kukurydzy. Dużą zaletą siewu późnego jest uzyskanie równomiernych i szybkich wschodów. Jednak w zestawieniu z kukurydzą sianą w optymalnym terminie posiadają słabiej rozwinięty system korzeniowy. Decydując się na siew późny kukurydzy należy mieć na uwadze, że w tym przypadku rekordowe zbiory są zagrożone. Kukurydza wówczas zawiązuje mniejszą ilość kolb oraz redukuje liczbę i masę ziarna w jednej kolbie. Przy siewie późnym problemem może okazać się niedostateczna ilość wody w glebie, co może osłabić i zredukować ilość wschodzących roślin. W warunkach opóźnionego siewu rośliny kukurydzy wytwarzają również mniejszą biomasę. 

Przeczytaj więcej w artykule: W jakiej temperaturze siać kukurydzę?

Jak siać kukurydzę?

Siew kukurydzy powinien być precyzyjny. Parametry uwzględniające gęstość czy głębokość siewu kukurydzy są podstawą dla wysokich zbiorów. Dostosowanie siewu do uwarunkowań przyrodniczych występujących na danym polu, klasy wczesności odmiany oraz przeznaczenia wpływają na ilość wysiewanych nasion. Kukurydza na ziarno potrzebuje zdecydowanie mniejszej obsady w porównaniu do uprawy na kiszonkę. Optymalna obsada na hektarze powinna wynosić 7-8 roślin na m2. Niedostateczna ilość roślin wpłynie na spadek plonowania. Z kolei zbyt duża ilość roślin wpłynie na pogorszenie wzrostu kukurydzy, wzrost udziału drobnych, słabo zaziarnionych kolb. Kukurydza źle znosi konkurencję. Dotyczy to zarówno  innych roślin, szczególnie chwastów, ale również zbyt dużej obsady samej kukurydzy. Rośliny muszą konkurować ze sobą o niezbędne do wzrostu i rozwoju asymilaty. Szczególnie problematyczne może okazać się dostęp do wody. Zbyt duża ilość roślin spowoduje szybkie wyczerpanie się zapasów wody, co będzie szczególnie widoczne podczas okresu suszy. Optymalną obsadę kukurydzy zapewni siew punktowy. Kukurydza wysiewana jest w rozstawie 75 cm. Ziarno kukurydzy powinno zostać umieszczone na głębokości 3-4 cm w przypadku gleb ciężkich oraz na głębokości 6-7 cm, jeśli siew wykonujemy na glebach słabszych, lekkich. Pogłębienie siewu umożliwi na gorszych stanowiskach maksymalnie wykorzystać jej potencjał wodny.

Odpowiednie przygotowanie do siewu kukurydzy pomoże wyeliminować najczęściej pojawiające się problemy. Więcej czytaj w Przygotowania do siewu kukurydzy.

Prędkość siewu

Innym parametrem wpływającym na regularność wysiewu kukurydzy jest prędkość siewu. Najlepsze wyniki dokładnego i pojedynczego umieszczenia ziarna w glebie uzyskiwane są przy prędkości 6-12 km/ha. Zbyt mała prędkość siewu poniżej 6 km/ha powoduje spadek dokładności i powstawanie przepustów oraz podwójnych wysiewów. Duża prędkość przejazdów siewnikiem powoduje zbyt płytki siew kukurydzy. Prawidłowa obsada roślin wynika z odpowiedniej prędkości siewu. Równomierne rozmieszczenie ziarna w rzędzie da możliwość uzyskania jak największej produktywności z jednej rośliny kukurydzy.

Przeczytaj więcej w artykule: Po jakim czasie wschodzi kukurydza?

Odmiany kukurydzy

Etapem przygotowania się do siewów kukurydzy jest wybór odpowiednich odmian. Dopasowanie odmiany do warunków stanowiska pozwoli stworzyć podstawy dla rzeczywistych, wysokich plonów. Nie istnieje jedna, uniwersalna odmiana, która mogłaby być uprawiana na stanowiskach najlepszych i najsłabszych. Duża oferta zróżnicowanych odmian firmy LIDEA z linii Tropical Dent zapewni wybór umożliwiający uzyskanie rekordowych plonów na różnych stanowiskach. W portfolio odmian znaleźć można propozycje dla słabych, dobrych i bardzo dobrych pól. Kukurydza Tropical Dent połączyła wysokie plonowanie z jego stabilnością na przestrzeni lat. Tropical Dent to również ekonomiczne rozwiązanie. W końcowej fazie rozwojowych szybko oddaje wodę i dosycha, a dosuszanie ziarna w suszarni jest szybsze i pozwalające zaoszczędzić na kosztach suszenia.

SPRAWDŹ CAŁY KATALOG ODMIAN KUKURYDZY LIDEA

ZAPYTAJ O ODMIANY KUKURYDZY LIDEA

Chcesz zapytać o nasze odmiany? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

 

Źródło:

  1. Markowski A., 2011. Kilka prawd o siewie kukurydzy. Wiadomości Rolnicze. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 04:27.
  2. Księżak J., Staniak M., Bojarszczuk J. 2015. Uprawa kukurydzy w systemie ekologicznym. IUNG-PIB, Puławy, ss. 29.
  3. Rutkowski J. 2018. Technologia uprawy kukurydzy – od siewu do zbioru. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ss. 23.
  4. Metodyka integrowanej produkcji kukurydzy. PIORiN 2020.
  5. Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla doradców. IOR-PIB 2019.