facebook pixel 1 facebook pixel 2

W jakiej temperaturze siać kukurydzę?

W uprawie kukurydzy znaczącą rolę odgrywa temperatura. Jest to gatunek ciepłolubny. 

w jakiej temperaturze siać kukurydzę

Wpływ temperatury możemy obserwować na początku wegetacji, ale także w późniejszych fazach rozwojowych podczas zachodzenia kluczowych procesów. Zastanówmy się jakie wymagania w zakresie temperatury muszą zostać spełnione?

Znaczenie temperatury dla uprawy kukurydzy

Kukurydza zaliczana jest do roślin typu C4. Co to oznacza? Rośliny żyjące w klimacie suchym i gorącym dostosowały się do życia w ekstremalnych warunkach. Dla prawidłowego wzrostu roślin niezbędnym elementem jest fotosynteza. Przy dostępie wody i dwutlenku węgla rośliny w obecności światła wytwarzają cukier, który dostarcza energii i pokarmu dla roślin. Kukurydza wykształciła dodatkowy mechanizm wiązania dwutlenku węgla, przez co dzięki zamkniętym aparatom szparkowym ograniczone zostają straty wody. Szlak C4 zostaje uruchomiony w temperaturze powyżej 25°C i daje możliwość przyrostu biomasy, co w normalnym cyklu występującym u innych zbóż nie byłoby możliwe.

Jaka jest optymalna temperatura gleby do siewu kukurydzy?

Termin siewu kukurydzy determinowany jest temperaturą gleby. Za optymalny termin siewu przyjmuje się 25.04 - 5.05. Jednak termin ten może ulegać zmianie. Kwestią nadrzędną jest temperatura gleby na głębokości siewu kukurydzy. Dla kukurydzy typu flint powinna osiągnąć minimum 8°C. Siew kukurydzy typu dent powinien odbywać się do gleby o temperaturze 10°C. Są to wartości umożliwiające bezproblemowe kiełkowanie ziarna i wschody kukurydzy. Czas osiągnięcia zalecanej temperatury gleby oczywiście zależeć będzie od rejonu uprawy. Ponadto rodzaj gleby również może mieć znaczenie. Gleby lekkie, piaszczyste zdecydowanie szybciej osiągają zalecaną wartość. Wynika to z zawartości piasków, które szybciej się nagrzewają.

Optymalny siew kukurydzy to znaczący element w technologii produkcji tej rośliny. Sprawdź Terminy siewu kukurydzy.

Różnice w temperaturze gleby podczas siewu kukurydzy dla kukurydzy typu flint czy dent wynikają między innymi z różnic między tymi typami tkwiącymi w genetyce. Na filmie wyjaśniamy, czym w praktyce różnią się te dwa typy ziarna kukurydzy.

 

Co jeśli temperatura gleby po siewie kukurydzy spadnie?

Czas siewu kukurydzy zbiega się z występującymi na obszarze Polski przymrozkami. Uprawa zbóż jarych do których należy kukurydza przypomina nieraz wyścig z czasem. Staramy się wykorzystać tzw. okienka pogodowe, aby ziarno jak najszybciej trafiło do gleby.

Ale co jeśli przyjdzie spadek temperatury? Ziarno kukurydzy w fazie kiełkowania i wschodów narażone jest na zmiany temperatur. Ich wahania mogą doprowadzić do osłabienia i nieregularnych wschodów kukurydzy. Temperaturą krytyczną podczas wschodów kukurydzy jest -6°C. Rośliny wysiane na początku zalecanego terminu mogą wschodzić nawet do 2 tygodni. Obniżenie temperatury może ten czas wydłużyć. Jeśli po 3-4 tygodniach nie będzie widocznych wschodów roślin, należy odkopać wysiane ziarno i sprawdzić na jakim etapie kiełkowania jest lub stwierdzić straty i konieczność przesiewania plantacji.

W przypadku przymrozków najważniejszy jest stożek wzrostu. Jest on przez bardzo długi czas umieszczony w glebie, co chroni go przed niskimi temperaturami. Uszkodzenie części nadziemnej nie spowoduje zamierania roślin, a jedynie je osłabi. Kukurydza po pewnym czasie się zregeneruje. Natomiast jeśli stożek wzrostu uległby uszkodzeniu, wówczas nie ma szans na odratowanie kukurydzy.

Odmiany kukurydzy na ziarno

Na rynku kukurydzy pojawiają się coraz to nowsze odmiany. Wybór odpowiedniej odmiany jest warunkiem udanych zbiorów. Najnowsze genetyki odmian umożliwiają uprawę kukurydzy na ziarno w mocno zróżnicowanych warunkach. Przykładem najnowszych rozwiązań odmianowych jest linia Tropical Dent z hodowli LIDEA. Tropical Dent to źródło wysokich i stabilnych plonów wpływających na polepszenie opłacalności uprawy. Hodowcy LIDEA dali początek nowemu podejściu do uprawy kukurydzy na ziarno. Odmiany z linii Tropical Dent stoją na jednej z linii z europejskimi flintami. Charakteryzują się szybkimi i równymi wschodami. Spadek temperatury gleby nie stanowi zagrożenia dla dalszego ich wzrostu. Cechy amerykańskich dentów umożliwiają podtrzymanie wysokiego plonowania w różnych warunkach uprawy. Wśród propozycji znaleźć można odmiany sprawujące się na stanowiskach słabych, o gorszych możliwościach plonotwórczych. Tropical Dent to najnowocześniejsza linia odmian kukurydzy na ziarno, która podąża za zmieniającymi się warunkami klimatu. Niektóre odmiany utrzymują swój potencjał plonowania w warunkach wysokich temperatur i okresowych niedoborów wody. Kukurydza Tropical Dent ma zdolność szybkiego oddawania wody pod koniec wegetacji oraz w czasie procesu dosuszania, co zapewnia oszczędne suszenie.

Sposób na równomierne wschody

Pomoc w szybkich i równych wschodach kukurydzy przyniesie Boost&Go. To nowatorska zaprawa nasienna, która łączy zasady działania standardowych zapraw ze stymulacją roślin. Jej cechy umożliwiają siewy kukurydzy w mniej pewnych warunkach atmosferycznych bez obaw o późniejsze zbiory. 

Boost&Go to 4-składnikowa propozycja, która w swojej kompozycji zawiera:

  • środek ochrony roślin:

zabezpiecza rośliny kukurydzy na początku ich rozwoju przed negatywnymi skutkami agrofagów, co stwarza warunki do niezakłóconych i równych wschodów,

  • mikroelementy:

w składzie znajdują się składniki pokarmowe, takie jak: Cu, Zn, Mn, Mg, które ułatwiają szybkie i wyrównane wschody oraz poprawiają kondycję roślin,

  • biostymulator:

jego obecność ma za zadanie aktywację metabolizmu kukurydzy w celu polepszenia wigoru siewek oraz przyrostu biomasy,

  • otoczkę polimerową:

zdecydowanie najlepsza formuła zapraw, ogranicza pylenie i zapewnia lepsze pokrycie nasion podczas zaprawiania.

Zaprawa Boost&Go doskonale radzi sobie na gorszych stanowiskach. Kukurydza na słabszych glebach zaprawiona Boost&Go wykazuje lepszy wigor początkowy w porównaniu do zapraw o standardowym składzie.

Połączenie Tropical Dent i zaprawy Boost&Go daje możliwości bezproblemowej uprawy kukurydzy na ziarno, gwarantując satysfakcjonujące zbiory.

 

ZAPYTAJ O ODMIANY KUKURYDZY LIDEA

Chcesz zapytać o nasze odmiany? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

 

Źródło:

  1. khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/photorespiration--c3-c4-cam-plants/a/c3-c4-and-cam-plants-agriculture
  2. Grzebisz W., 2012. Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania TOM 2 Zboża i kukurydza. PWRiL. ss. 280.
  3. Majewski A., 2021. Zimny start kukurydzy i poważne braki obsady. Kukurydza 3(60): 43-50.