facebook pixel 1 facebook pixel 2

Obsada rzepaku

Obsada roślin zależy od wybranej technologii, są różne metody siewu rzepaku ozimego.

Zalecana obsada roślin rzepaku i rodzaje siewu

Zalecana obsada roślin rzepaku wynosi 40-50 roślin na m2 w przypadku odmian mieszańcowych, w przypadku odmian populacyjnych/liniowych jest to 60-70 roślin na metr kwadratowy.

Rośliny odmian hybrydowych rzepaku budują znaczną część plonu na rozgałęzieniach bocznych, dlatego coraz częściej zachęca się rolników do wysiewu 35-45 roślin na m2. Wszystko zależy od technologii siewu (jaki rozstaw rzędów wybierzemy).  Należy unikać nadmiernej obsady roślin, która może prowadzić do obniżenia zimotrwałości.

gęstość siewu rzepaku 38roślin/m2

Gęstość siewu rzepaku 38 roślin na m2; Miastowice, powiat nakielski

Obsada roślin zależy od wybranej technologii, są różne metody przygotowania gleby pod uprawę rzepaku:

 • siew rzepaku strip-till (zalecana obsada roślin rzepaku wynosi 30-45 szt/m2)
 • tradycyjna (zalecana liczba roślin rzepaku na m2 to 35-45)
 • uproszczona uprawa (35-45 roślin na m2 jest całkowicie optymalna i zapewnia, że rzepak w pełni wykorzystuje potencjał plonowania)
 • pełna uprawa bezorkowa (35-45 roślin na m2)

Rodzaje siewu:

 • tradycyjny (siewnik z wysiewem rolkowym i redlicami)
 • siew punktowy rzepaku (siewnik rzędowy/siewnik punktowy)
 • pneumatyczny agregat uprawowo-siewny
siew rzepaku Lidea metodą strip-till

System siewu rzepaku strip-till

Poniżej film na temat właściwej obsady roślin rzepaku. Zalecana obsada po wschodach dla odmian hybrydowych rzepaku i liniowych odmian rzepaku ozimego.

Minimalna obsada po zimie

Po zimie, optymalna obsada rzepaku to około 25 roślin na metr kwadratowy, aby zachować jego potencjał plonotwórczy. Kluczowe jest tutaj równomierne rozmieszczenie roślin na polu. Nie jest to uśredniona obsada, tylko taka, która jest regularna na polu. Należy jednak pamiętać, że podczas siewu nie powinniśmy obniżać obsady poniżej 25-30 roślin na m2, ponieważ rzepak efektywnie wykorzystuje dostępną przestrzeń. Jednakże pojawiają się pewne negatywne aspekty. Gdy obsada jest niższa, rzepak zazwyczaj próbuje to zrekompensować poprzez zwiększenie liczby rozgałęzień bocznych, co oczywiście skutkuje większą ilością łuszczyn. Chociaż niższa obsada niekoniecznie przekłada się na zmniejszenie plonu, problemem może być wilgotność nasion, gdyż liczne rozgałęzienia boczne mogą prowadzić do nierównomiernego dojrzewania nasion, co stanowi istotną kwestię podczas zbioru. Ponadto minimalna obsada roślin rzepaku po zimie wynosi około 20 roślin na m2.

Jakie są zalecane normy wysiewu rzepaku?

Rzepak lubi płytki siew. Warto siać rzepak na głębokość 1-2 cm, aby zapewnić podsiąkanie i wilgotność gleby. To optymalna głębokość siewu rzepaku zapewniająca idealne warunki do kiełkowania i rozwoju roślin.

Pamiętaj jednak o dostosowaniu głębokości siewu rzepaku do rodzaju gleby:

 • Gleby lekkie: Siej płycej, około 1 cm.
 • Gleby ciężkie: Możesz siać nieco głębiej, do 2,5-3,5 cm.

Płytki siew na glebach lekkich: Ułatwia kiełkowanie i dostęp do wody. Głębszy siew na glebach ciężkich: Chroni młode rośliny przed uszkodzeniami spowodowanymi osiadaniem gleby.

W przypadku odmian hybrydowych rzepaku normę wysiewu można obniżyć o 15–20% w porównaniu z odmianami liniowymi rzepaku zależnie od stanowiska gleby.

Warto jednak pamiętać, że optymalna ilość nasion rzepaku może się różnić w zależności od regionu, w którym prowadzona jest uprawa, metody siewu a także od warunków pogodowych. Dlatego zawsze warto skonsultować się z lokalnymi specjalistami i doradcami rolnymi, aby dobrać zalecane normy do indywidualnych warunków uprawy rzepaku.

Termin siewu rzepaku

Optymalny termin siewu rzepaku różni się w zależności od regionu Polski:

 • Północny wschód 5-10 sierpnia
 • Polska wschodnia 10-15 sierpnia
 • Polska centralna 15-20 sierpnia
 • Południowy zachód 10-25 sierpnia

Gdy termin siewu rzepaku opóźnimy o około 7-10 dni, należy zwiększyć obsadę o 10%. Każdy dzień opóźnienia siewu to strata około 50 kg nasion z hektara. Wczesny termin siewu rzepaku może wpłynąć na przyspieszenie rozwoju roślin, co może prowadzić do nadmiernego wzrostu jesienią. Z tego względu dobór substancji czynnych ma kluczowe znaczenie.

Przeczytaj cały artykuł o terminie siewu rzepaku

Parametry siewu rzepaku. Norma wysiewu obliczenie:

Ilość wysiewu rzepaku możemy wyliczyć, biorąc pod uwagę zdolność kiełkowania i masę 1000 nasion zgodnie z następującym wzorem:

Zakładana obsada (rośliny/m²) x MTN (g)/zdolność do kiełkowania (ZK%) = norma wysiewu rzepaku (kg/ha)

Zbyt gęsty siew rzepaku ozimego - jak sobie z tym poradzić?

Efektem zbyt gęstego siewu rzepaku jest nadmierna elongacja szyjki korzeniowej rośliny, konkurują między sobą pnąc się ku górze w poszukiwaniu promieni słonecznych. Zbyt wybujałe rośliny z nadmierną elongacją są znacznie bardziej wrażliwe na niskie temperatury podczas spoczynku zimowego, efektem może być słabsze przezimowanie, wymarznięcia. 
Zredukowana obsada przez mróz prowadzi do zmniejszenia ilości na metrze kwadratowym, tym samym odsłonięta gleba jest świetnym miejscem do rozwoju chwastów.

Rozwiązania:

Dostosowanie obsady do warunków glebowych na polach. Należy uniknąć nadmiernej obsady roślin, która może negatywnie wpłynąć na zimotrwałość rzepaku.

Odmiany hybrydowe budują znaczną część plonu na rozgałęzieniach, dlatego nie należy zwiększać ilości wysiewu rzepaku powyżej 50 roślin/m2

Nawożenie azotem

Nawożenie rzepaku azotem zwiększa wydajność upraw, pobudza je do wzrostu oraz zaopatruje w niezbędne składniki odżywcze, których brakuje w glebie.

Jesienne nawożenie rzepaku azotem:

Zdrowy i dobrze odżywiony rzepak w sprzyjających warunkach glebowo-klimatycznych pobiera od 60 do 80 kg na ha azotu (N), a jeszcze więcej potasu (K) – od 80-100 kg na ha. Dalej w kolejce potrzeb pokarmowych plasują się wapń (Ca) (25-30 kg/ha), fosfor (P) (20-25 kg/ha), siarka (S) (10-15 kg/ha) i magnez (Mg) (5-6 kg/ha). Trzeba jednak zaznaczyć, że dotyczy to odmian z poprawną obsadą. Ile azotu rzepak potrzebuje jesienią? - czytaj artykuł

Zobacz film o nawożeniu rzepaku azotem:

 • Od czego zależy efektywność nawożenia azotem?
 • Potrzeby pokarmowe/wymagania rzepaku.
 • Fizjologia plonowania - krytyczne fazy rozwoju/odżywienia rzepaku azotem.

 

Na co zwrócić uwagę przy doborze odmian rzepaku?

 • Termin dojrzewania i kwitnienia.
 • Zdrowotność roślin.
 • Potencjał plonowania.
 • Zalecenia lokalnych doradców rolniczych. Odpowiednia odmiana rzepaku to sukces na Twoim polu.

Czytaj artykuł: Jaką odmianę rzepaku wybrać na 2024 rok?

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami. Pomogą dobrać najlepsze odmiany rzepaku na Twoje stanowisko.

 KONTAKT

mapa przedstawicieli hodowli Lidea