Jak uzyskać wysoki plon kukurydzy?

Każdy producent rolny chce, aby jego kukurydza wydała wysoki plon. Czynników wpływających na ilość ziarna w kolbie oraz ich masę tysiąca ziaren (MTZ) jest wiele. Plon kukurydzy kształtowany jest nie tylko przez warunki pogodowe, ale również przez wykonywane zabiegi agrotechniczne. Pamiętajmy, że dobór odmiany to nie wszystko, należy  również zadbać o zapewnienie odpowiednich warunków dopasowanych do wymagań glebowych i pokarmowych kukurydzy

jak uzyskać wysoki plon kukurydzy

Chcesz dowiedzieć się, jak uzyskać wysoki plon kukurydzy?  

Zaspokój wymagania nawozowe kukurydzy

Możemy zwiększyć plon ziarna kukurydzy, stosując zbilansowane nawożenie, uwzględniające zapotrzebowanie roślin na poszczególne składniki pokarmowe, planowany średni plon kukurydzy z hektara oraz zasobność gleby. Nie należy zapominać o magnezie oraz siarce, to właśnie te składniki pokarmowe wpływają na zwiększenie efektywności nawożenia azotowego. Ułatwiają roślinie jego pobranie z gleby, a następnie przetworzenie w plon. Równie często powielanym przez rolników błędem jest pominięcie w nawożeniu mikroelementów. Szczególnie niedobory cynku oraz boru mogą doprowadzić do znacznych strat w plonie. W przypadku niewielkich braków cynku, który odpowiada przede wszystkim za żywotność pyłku, rośliny plonują nawet do 15% niżej, a deficyt boru wiąże się z wykształceniem mniejszych kolb, gorzej wypełnionych ziarnem. 

Czy wapnowanie pod kukurydzę jest potrzebne?

W pierwszej kolejności, przy ustalaniu dawki nawożenia kukurydzy na ziarno należy uwzględnić odczyn gleby. W zależności od rodzaju gleby powinno ono wynosić 5,6–7,2. Zbyt niskie pH gleby zmniejsza przyswajalność dostarczanych roślinie składników pokarmowych. Dlatego jeszcze przed siewem rośliny przedplonowej, albo tuż po jej zbiorze,  zaleca się zastosowanie nawozów wapniowych. Kolejnym, możliwym terminem do zastosowania wapna w celu regulacji odczynu gleby jest wczesna wiosną, około 4 tygodnie przed planowanym siewem kukurydzy. Pamiętajmy, że wapnowanie jest najefektywniejsze produkcyjnie i ekonomicznie gdy stosujemy regularnie, niskie, korygujące dawki wapna nawozowego, które mają za zadanie utrzymać pH gleby na stałym poziomie.

 Wymagania uprawowe kukurydzy

Przygotowanie ziemi pod uprawę kukurydzy jest nieodzownym elementem jej produkcji, wpływającym na poprawę warunków glebowych do odpowiednich dla wzrostu i rozwoju roślin. Kukurydza lubi stanowiska starannie uprawione, dobrze napowietrzone, na których jej korzenie są w stanie lepiej penetrować glebę, a tym samym pobierać wodę z głębszych jej warstw. Jest to szczególnie ważne w warunkach niedoboru wody. Zabiegi uprawowe rozpoczyna się zwykle już jesienią, a należy je  dobierać mając na uwadze również historię pola oraz rośliny przedplonowe. Kukurydza względnie dobrze znosi uprawę w monokulturze.  Jednak należy pamiętać, że tak samo jak w przypadku innych roślin, uprawa kukurydzy po sobie przyczynia do tzw. zmęczenia gleby, polegającego na jej wyjałowieniu i spadku plonowania roślin m.in. w wyniku pogorszenia właściwości fizykochemicznych gleby oraz zwiększonej presji ze strony agrofagów. Kukurydzę najlepiej uprawiać po roślinach okopowych uprawianych na oborniku oraz roślinach strączkowych i motylkowych. Dość często wybierane zboża nie są najlepszym wyborem – pozostawiają one po sobie niewielką ilość resztek pożniwnych, pogarszają właściwości gleby, mogą również sprzyjać wzrostowi zachwaszczenia, a gatunki takie jak pszenica w płodozmianie z kukurydzą są silnie narażone na presję chorób powodowanych choćby przez grzyby z rodzaju Fusarium.  Rozwiązaniem zwiększającym żyzność gleby jest siew mieszanek międzyplonowych skomponowanych z kilku gatunków roślin szybko rosnących o różnych systemach korzeniowych. Jako przedplon kukurydzy doskonale sprawdzą sięmieszanki LIDCOVER AUXIL, LIDCOVER LEGO20, LIDCOVER STRUCTUR. Jesienią pozwalamy by mieszanka zbudowała jak największą biomasę i zgodnie z wymogami nowych regulacji Ekoschematu pole pod kukurydzę przygotowujemy wiosną, starając się wykonać jak najmniej uprawek.

Kukurydza ziarnowa może być również uprawiana na niskiej jakości stanowiskach. Dowiedz się, jak uprawiać kukurydze na słabych glebach. 

Siew kukurydzy na ziarno

Po wyborze odmiany przychodzi czas na sianie kukurydzy. Jest to jeden z najważniejszych elementów uprawy istotnie wpływający na dalszą część rozwoju roślin. Nieodpowiedni termin, obsada roślin oraz głębokość siewu mogą zaważyć na wysokości uzyskanego plonu. Uzyskaj jak najlepszy plon, pamiętając o najważniejszych parametrach siewu kukurydzy:

  • Termin siewu kukurydzy uzależniony jest przede wszystkim od temperatury i wilgotności gleby, a także wczesności i typu wybranej odmiany.  Odmiany typu dent, aby zakiełkować potrzebują minimum 8–12°C. Z kolei odmiany kukurydzy typu flint mogą zostać wysiane wcześniej, wtedy kiedy temperatura gleby osiągnie co najmniej 6–8°C. Kukurydzę wysiewać należy w warunkach dostatecznej wilgotności gleby, pamiętając, że roślina ta, aby skiełkować musi trzykrotnie zwiększyć swoją objętość.  Podczas suchej i ciepłej wiosny siew powinien zostać przyśpieszony o około 7–14 dni. Należy jednak pamiętać, że nie powinno się rozpoczynać zasiewów wcześniej niż 15 kwietnia. Jeżeli gleba jest nadmiernie wilgotna i zbita wówczas należy poczekać na dogodne warunki.
  • Głębokość siewu kukurydzy należy dostosować do warunków wilgotnościowych stanowiska. Najczęściej kukurydzę wysiewa się na głębokości 3–6 cm. Gdzie na glebach lżejszych nasiona umieszcza się na głębokości 3–4 cm, a na cięższych na głębokości 4–6 cm. Głębszy wysiew zapewnia lepiej uwilgotnione podłoże i mniejsze ryzyko przesuszenia warstwy siewnej, co jest szczególnie korzystne w latach suchych. Natomiast wiąże się to również z niższą temperaturą gleby wokół ziarniaka, co spowalnia wschody roślin.
  • Kolejnym, niemniej ważnym elementem jest gęstość siewu kukurydzy, pozwalająca uzyskać zalecaną obsadę roślin. Ze względu na mnogość cech poszczególnych odmian kukurydzy wpływających na ustalenie ich optymalnej obsady roślin na jednostce powierzchni najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z przygotowywanych przez producentów materiału siewnego rekomendacji agrotechnicznych. Poznaj najważniejsze zasady dopasowania obsady roślin do posiadanego stanowiska. Sprawdź jak uzyskać wysoki plon kukurydzy?

Ochrona kukurydzy

Ze względu  na powolny wzrost roślin oraz uprawę w szerokich rzędach, kukurydza jest wyjątkowo narażona na konkurencyjne oddziaływanie chwastów.  Ponadto wiele roślin zachwaszczających rozpoczyna swój intensywny rozwój znacznie szybciej niż kukurydza, która jest rośliną ciepłolubną. Dlatego chcąc uzyskać wysokie plony ziarna kukurydzy odchwaszczanie jest niezbędnym elementem jej uprawy. Nawet niewielka ilość chwastów wykazujących się dużą konkurencyjnością w stosunku do rośliny uprawnej – takich jak chwastnica jednostronna, przytulia czepna, rdesty czy komosa biała –mogą istotnie obniżyć plonowanie roślin. Utrzymanie niezachwaszczonej plantacji jest szczególnie ważne w początkowych fazach jej rozwoju – od wschodów do fazy 8–10 liści. Ochronę herbicydową można rozpocząć jeszcze przed wschodami roślin (tzw. herbicydy doglebowe) lub po wschodach roślin, stosując herbicydy nalistne.

Obok chwastów, to choroby i szkodniki kukurydzy stanowią coraz większe zagrożenie dla plantacji kukurydzy. Podstawę ograniczenia strat w plonie przez nie powodowanych stanowią metody zapobiegające ich licznemu pojawowi, którego podstawę stanowi prawidłowe zmianowanie roślin. Pomimo tego, że kukurydza jest rośliną dobrze znoszącą uprawę w monokulturze, to w głównej mierze ona jest przyczyną zwiększonej presji ze strony chwastów, szkodników oraz chorób.

Jaką odmianę kukurydzy wybrać?

Wybierając kukurydzę do siewu zwróć uwagę nie tylko na wysokość plonowania, ale również jego stabilność w latach. Dzięki zmaksymalizowanemu efektowi heterozji nasiona kukurydzy na ziarno z linii Tropical Dent® wykazują się wyższą zdrowotnością oraz większą odpornością na niekorzystne warunki pogodowe dając pewność uzyskania rekordowych plonów w każdej grupie wczesności.

Odmiany kukurydzy wczesne:

Odmiany kukurydzy średniowczesne:

Odmiany kukurydzy średniopóźne:

SPRAWDŹ CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ POLECANYCH ODMIAN

Oddzwony do Ciebie, jeśli tylko zostawisz nam swoje dane w poniższym formularzu.

 SPRAWDŹ CAŁY KATALOG ODMIAN KUKURYDZY LIDEA

katalog kukurydzy na ziarno lidea

 

 Źródła:

  1. kalendarzrolnikow.pl/2363/plon-kukurydzy-nie-tylko-pogoda-jest-winna
  2. kalendarzrolnikow.pl/2430/jak-przygotowac-pole-pod-zasiew-kukurydzy
  3. agronews.com.pl/artykul/przygotowanie-stanowiska-do-siewu-kukurydzy/
  4. agroprofil.pl/wiadomosci/siew-kukurydzy-jak-siac-aby-uzyskac-wysoki-plon/
  5. Biernacki J., Bereś P., Czubiński T., Daleszyński J., Grzanka M., Piechota T., Sobiech Ł.m Wakerowska M. Kukurydza na ziarno i kiszonkę. Przewodnik polowy. 2020. Top agrar. ISBN 978-83-7940-004-1
  6. ppr.pl/wiadomosci/skuteczne-odchwaszczanie-a-wysoki-plon-kukurydzy
  7. agronews.com.pl/artykul/86355/