facebook pixel 1 facebook pixel 2

Jak uzyskać wysoki plon kukurydzy?

Każdy producent rolny chce, aby jego kukurydza wydała wysoki plon. Mówiąc o plonie ziarna, musimy wspomnieć o jego strukturze, a na nią składa się pięć składowych, są to kolejno: liczba roślin na m2, liczba kolb na roślinie, liczba rzędów w kolbie, liczba ziaren w rzędzie oraz masa tysiąca ziaren (MTZ). Czynników wpływających na ilość ziarna w kolbie oraz ich masę tysiąca ziaren (MTZ) jest wiele. Plon kukurydzy kształtowany jest nie tylko przez warunki pogodowe, ale również przez wykonywane zabiegi agrotechniczne. Pamiętajmy, że dobór odmiany to nie wszystko, należy  również zadbać o zapewnienie odpowiednich warunków dopasowanych do wymagań glebowych i pokarmowych kukurydzy

jak uzyskać wysoki plon kukurydzy

Chcesz dowiedzieć się, jak uzyskać wysoki plon kukurydzy?  

Zaspokój wymagania nawozowe kukurydzy

Aby w pełni wykorzystać potencjał plonowania kukurydzy, musimy zapewnić jej komfortowe zaopatrzenie w składniki pokarmowe, stosując zbilansowane nawożenie, uwzględniające zapotrzebowanie roślin na poszczególne składniki pokarmowe, planowany i realny plon ziarna kukurydzy z hektara oraz zasobność gleby. Spośród drugoplanowych składników pokarmowych nie należy zapominać o magnezie oraz siarce, to właśnie te składniki pokarmowe wpływają na zwiększenie efektywności nawożenia azotowego. Ułatwiają roślinie jego pobranie z gleby, a następnie przetworzenie w plon. Coraz mniej powszechnym, ale wciąż popełnianym przez rolników błędem jest pominięcie w nawożeniu mikroelementów. Szczególnie niedobory cynku oraz boru mogą doprowadzić do znacznych strat w plonie. W przypadku niewielkich braków cynku, który odpowiada przede wszystkim za żywotność pyłku, rośliny plonują nawet do 15% niżej, natomiast deficyt boru wiąże się z wykształceniem mniejszych kolb, gorzej wypełnionych ziarnem. 

Czy wapnowanie pod kukurydzę jest potrzebne?

W pierwszej kolejności, przy ustalaniu dawki nawożenia kukurydzy na ziarno należy uwzględnić odczyn gleby. W zależności od rodzaju gleby powinien on wynosić 5,6–7,2 (lekko kwaśny do obojętnego). Nie mieszczące się  w tym zakresie pH gleby zaburza pobieranie składników pokarmowych, zbyt niskie sprawia, że niedostępne są makroskładniki (przede wszystkim fosfor), a zbyt wysokie uniemożliwia pobranie większości mikroskładników. Dlatego jeszcze przed siewem rośliny przedplonowej, albo tuż po jej zbiorze,  zaleca się zastosowanie nawozów wapniowych. Kolejnym, możliwym terminem do zastosowania wapna w celu regulacji odczynu gleby jest wczesna wiosną, najlepiej około 4 tygodnie przed planowanym siewem kukurydzy. Pamiętajmy, że wapnowanie jest najefektywniejsze produkcyjnie i ekonomicznie gdy stosujemy regularnie, niskie, korygujące dawki wapna nawozowego, które mają za zadanie utrzymać pH gleby na stałym poziomie. Starajmy się tak planować wapnowanie naszych pól, aby unikać stosowania jednorazowych, wysokich dawek wapna. 

 Wymagania uprawowe kukurydzy

Przygotowanie ziemi pod uprawę kukurydzy jest nieodzownym elementem jej produkcji, wpływającym na poprawę warunków glebowych do odpowiednich dla wzrostu i rozwoju roślin. Kukurydza lubi stanowiska starannie uprawione, dobrze napowietrzone, na których jej korzenie są w stanie lepiej penetrować glebę, a tym samym pobierać wodę z głębszych jej warstw. Jest to szczególnie ważne w warunkach niedoboru wody. Zabiegi uprawowe rozpoczyna się zwykle już jesienią, a należy je  dobierać, mając na uwadze również historię pola oraz rośliny przedplonowe. Z uwagi na warunki pogodowe w Polsce, gdzie często mamy do czynienia z wiosennymi suszami, należy do minimum ograniczyć uprawki wiosenne, pamiętając, że każde wzruszenie gleby prowadzi do znacznych strat wody z wierzchniej warstwy uprawnej. Co za tym idzie, a również dzięki technologii siewu i uprawy oraz stosunkowo dużym rozmiarom ziarniaka, kukurydza świetnie sprawdza się w technologii siewu pasowego oraz dobrze radzi sobie z innymi systemami bezorkowymi.

Kukurydza względnie dobrze znosi uprawę w monokulturze. Jednak należy pamiętać, że tak samo jak w przypadku innych roślin, uprawa kukurydzy po sobie przyczynia do tzw. zmęczenia gleby, polegającego na jej wyjałowieniu i spadku plonowania roślin m.in. w wyniku pogorszenia właściwości fizykochemicznych gleby oraz zwiększonej presji ze strony agrofagów, takich jak choroby powodowane przez grzyby z Fusarium oraz żerowanie omacnicy prosowianki. Kukurydzę najlepiej uprawiać po roślinach okopowych uprawianych na oborniku oraz roślinach strączkowych i motylkowych. Dość często wybierane zboża nie są najlepszym wyborem – pozostawiają one po sobie niewielką ilość resztek pożniwnych, pogarszają strukturę gleby, mogą również sprzyjać wzrostowi zachwaszczenia, a gatunki takie jak pszenica w płodozmianie z kukurydzą są silnie narażone na presję chorób powodowanych choćby przez grzyby z rodzaju Fusarium.  

Rozwiązaniem zwiększającym żyzność gleby jest siew mieszanek międzyplonowych skomponowanych z kilku gatunków roślin szybko rosnących o różnych systemach korzeniowych. Jako przedplon kukurydzy doskonale sprawdzą się mieszanki LIDCOVER AUXIL, LIDCOVER LEGO20, LIDCOVER STRUCTUR. Jesienią pozwalamy by mieszanka zbudowała jak największą biomasę i zgodnie z wymogami nowych regulacji Ekoschematu pole pod kukurydzę przygotowujemy wiosną, starając się wykonać jak najmniej uprawek. W tą technologię również doskonale wpisuje się metoda siewu pasowego

Kukurydza ziarnowa może być również uprawiana na niskiej jakości stanowiskach. Dowiedz się, jak uprawiać kukurydze na słabych glebach. 

Siew kukurydzy na ziarno

Po wyborze odmiany przychodzi czas na sianie kukurydzy. Jest to jeden z najważniejszych elementów uprawy istotnie wpływający na dalszą część rozwoju roślin. Nieodpowiedni termin, obsada roślin oraz głębokość siewu mogą powodować komplikacje w rozwoju we wczesnych fazach, a zważywszy na to, że już w fazie 5 liścia właściwego określa się potencjał plonowania mogą zaważyć na wysokości uzyskanego plonu. Uzyskaj jak najlepszy plon, pamiętając o najważniejszych parametrach siewu kukurydzy:

Termin siewu kukurydzy uzależniony jest przede wszystkim od temperatury i wilgotności gleby, a także wczesności i typu wybranej odmiany.  Odmiany typu dent, aby zakiełkować potrzebują minimum 8°C (a nawet 10°C)–12°C. Z kolei odmiany kukurydzy typu flint mogą zostać wysiane wcześniej, wtedy kiedy temperatura gleby osiągnie co najmniej 6–8°C. Kukurydzę wysiewać należy w warunkach dostatecznej wilgotności gleby, pamiętając, że roślina ta, aby skiełkować musi trzykrotnie zwiększyć swoją objętość.  Podczas suchej i ciepłej wiosny siew powinien zostać przyśpieszony o około 7–14 dni tak, aby wykorzystać pozostającą jeszcze w glebie wilgoć. Należy jednak pamiętać, że nie powinno się rozpoczynać zasiewów wcześniej niż 15 kwietnia. Jeżeli gleba jest nadmiernie wilgotna i zbita wówczas należy poczekać na dogodne warunki oraz jej ogrzanie.

Głębokość siewu kukurydzy należy dostosować do warunków wilgotnościowych stanowiska. Najczęściej kukurydzę wysiewa się na głębokości 3–6 cm. Gdzie na glebach lżejszych nasiona umieszcza się na głębokości 3–4 cm, a na cięższych na głębokości 4–6 cm. Głębszy wysiew zapewnia lepiej uwilgotnione podłoże i mniejsze ryzyko przesuszenia warstwy siewnej (dlatego wykonujemy go na glebach lżejszych, z których woda szybciej odpływa do warstw głębszych), co jest szczególnie korzystne w latach suchych. Natomiast wiąże się to również z niższą temperaturą gleby wokół ziarniaka, co spowalnia wschody roślin (pamiętajmy jednak, że gleby lżejsze szybciej się nagrzewają).

Kolejnym, niemniej ważnym elementem jest gęstość siewu kukurydzy, pozwalająca uzyskać zalecaną obsadę roślin. Ze względu na mnogość cech poszczególnych odmian kukurydzy wpływających na ustalenie ich optymalnej obsady roślin na jednostce powierzchni najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z przygotowywanych przez producentów materiału siewnego rekomendacji agrotechnicznych. Poznaj najważniejsze zasady dopasowania obsady roślin do posiadanego stanowiska. Sprawdź jak uzyskać wysoki plon kukurydzy?

Ochrona kukurydzy

Ze względu  na powolny wzrost roślin oraz uprawę w szerokich rzędach, kukurydza jest wyjątkowo narażona na konkurencyjne oddziaływanie chwastów.  Ponadto wiele roślin zachwaszczających rozpoczyna swój intensywny rozwój znacznie szybciej niż kukurydza, która jest rośliną ciepłolubną. Dlatego chcąc uzyskać wysokie plony ziarna kukurydzy odchwaszczanie jest niezbędnym elementem jej uprawy. Nawet niewielka ilość chwastów wykazujących się dużą konkurencyjnością w stosunku do rośliny uprawnej – takich jak chwastnica jednostronna, przytulia czepna, rdesty czy komosa biała – mogą istotnie obniżyć plonowanie roślin. Utrzymanie niezachwaszczonej plantacji jest szczególnie ważne w początkowych fazach jej rozwoju – od wschodów do fazy 8–10 liści. Ochronę herbicydową można rozpocząć jeszcze przed wschodami roślin (tzw. herbicydy doglebowe) lub po wschodach roślin, stosując herbicydy nalistne. W strategii powschodowego zwalczania chwastów najlepszą i coraz częściej praktykowaną metodą jest system dawek dzielonych, w którym dawki substancji aktywnych dzielimy na pól i stosujemy je w dwóch oddalonych od siebie o ok. 8-10 dni terminach, dzięki czemu zwalczamy więcej wschodzących chwastów w fazie siewki, co gwarantuje lepszą skuteczność zabiegu, a jednocześnie redukujemy ryzyko fitotoksyczności dla roślin kukurydzy, dzięki zastosowaniu jednorazowo mniejszej dawki substancji aktywnej.

Obok chwastów, to choroby i szkodniki kukurydzy stanowią coraz większe zagrożenie dla plantacji kukurydzy. Podstawę ograniczenia powodowanych przez nie strat w plonie stanowią metody zapobiegające ich licznemu pojawowi, którego podstawę stanowi prawidłowe zmianowanie roślin. Mimo że kukurydza jest rośliną dobrze znoszącą uprawę w monokulturze, to w głównej mierze ona jest przyczyną zwiększonej presji ze strony chwastów, szkodników oraz chorób, a dla chorób fuzaryjnych czy omacnicy prosowianki najlepszą prewencją jest właśnie prawidłowy płodozmian.

Jaką odmianę kukurydzy wybrać?

Wybierając nasiona kukurydzy do siewu, zwróć uwagę nie tylko na wysokość plonowania, ale również jego stabilność w latach. Dzięki zmaksymalizowanemu efektowi heterozji odmiana kukurydzy na ziarno z linii Tropical Dent® wykazują się wyższą zdrowotnością oraz większą odpornością na niekorzystne warunki pogodowe dając pewność uzyskania rekordowych plonów w każdej grupie wczesności.

Odmiany kukurydzy wczesne:

Odmiany kukurydzy średniowczesne:

Odmiany kukurydzy średniopóźne:

 

SPRAWDŹ CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ POLECANYCH ODMIAN

Oddzwonimy do Ciebie, jeśli tylko zostawisz nam swoje dane w poniższym formularzu.

 SPRAWDŹ CAŁY KATALOG ODMIAN KUKURYDZY LIDEA

 Źródła:

  1. kalendarzrolnikow.pl/2363/plon-kukurydzy-nie-tylko-pogoda-jest-winna
  2. kalendarzrolnikow.pl/2430/jak-przygotowac-pole-pod-zasiew-kukurydzy
  3. agronews.com.pl/artykul/przygotowanie-stanowiska-do-siewu-kukurydzy/
  4. agroprofil.pl/wiadomosci/siew-kukurydzy-jak-siac-aby-uzyskac-wysoki-plon/
  5. Biernacki J., Bereś P., Czubiński T., Daleszyński J., Grzanka M., Piechota T., Sobiech Ł.m Wakerowska M. Kukurydza na ziarno i kiszonkę. Przewodnik polowy. 2020. Top agrar. ISBN 978-83-7940-004-1
  6. ppr.pl/wiadomosci/skuteczne-odchwaszczanie-a-wysoki-plon-kukurydzy
  7. agronews.com.pl/artykul/86355/