facebook pixel 1 facebook pixel 2

Wydajność kukurydzy z hektara

Jak zapewne już wiesz, wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy jest jedną z najważniejszych decyzji wpływających na opłacalność jej produkcji na ziarno.

Niemniej jednak, aby wykorzystać w pełni potencjał plonotwórczy wybranego materiału siewnego należy zadbać również o szereg innych czynników agrotechnicznych dostosowanych do wymagań rośliny uprawnej. Dowiedz się, co wpływa na wydajność kukurydzy z hektara. Podpowiemy również jak obliczyć ile ton ziarna kukurydzy z hektara uzyskasz po jego wysuszeniu.

Czynniki wpływające na ilość ziarna

To, ile ziarna kukurydzy z hektara zbierzemy nie zależy tylko i wyłącznie od warunków pogodowych występujących w trakcie wegetacji roślin. Pomimo, że uprawa kukurydzy cieszy się w Polsce dużą popularnością, błędy w jej uprawie zdarzają się nadal dość często. Na wysokość osiąganego plonu kukurydzy wpływa:

 • wybór odmiany kukurydzy
 • stosowana agrotechnika.
 • jakość stanowiska uprawy.

Sprawdź, jak uzyskać wysoki plon kukurydzy.

Wymagania glebowe i pokarmowe kukurydzy

Kukurydzę można uprawiać praktycznie na każdym stanowisku – szacuje się, że aż ok. 60% gleb w Polsce nadaje się pod jej uprawę. Przy zastosowaniu odpowiednio dobranej technologii uprawy plonuje wiernie i na wysokim poziomie również na glebach o niższych klasach bonitacyjnych – w tym IVa i IVb, a w skrajnych przypadkach również na stanowiskach klasy V. Pomimo niewielkich wymagań glebowych chcąc uzyskać wysoki plon kukurydzy z hektara, należy zapewnić roślinom optymalne warunki do ich rozwoju, dostarczając dostosowaną do zakładanego plonu ilość składników pokarmowych. Kukurydza na ziarno pobiera stosunkowo duże ilości składników pokarmowych. Na wydanie 1 tony ziarna (wraz z odpowiednią ilością słomy) rośliny te pobierają określone ilości makro– i mikroelementów:

 • 30 kg azotu (N),
 • 12 kg fosforu (P2O5),
 • 30 kg potasu (K2O),
 • 10 kg wapnia (CaO),
 • 10 kg magnezu (MgO),
 • 4 kg siarki (S) lub 10 kg siarki w formie tlenkowej (SO3)
 • 11 g boru (B),
 • 14 g miedzi (Cu),
 • 110 g manganu (Mn),
 • 0,9 g molibdenu (Mo)
 • 85 g cynku (Zn).

Wapnowanie pod kukurydzę

Przed wysianiem kukurydzy – minimum 10–14 dni przed, jednak zabieg ten najlepiej jest przeprowadzić po zbiorze przedplonu – zaleca się zastosowanie wapna celem uregulowania odczynu gleby. Kukurydza jest rośliną o niskiej tolerancji w stosunku do zbyt niskiego pH. W zależności od rodzaju gleby powinno ono wynosić 5,6–7,2. Odczyn gleby w głównej mierze wpływa na efektywność stosowanego nawożenia. Przy zbyt niskim pH zastosowanie nawet bardzo wysokich dawek nawozów mineralnych nie zaspokoi potrzeb pokarmowych rośliny uprawnej, ponieważ pobranie przez nią składników z gleby jest zbyt niskie. Co więcej – w zbyt kwaśnej glebie słabiej rozwijają się pożyteczne mikroorganizmy odpowiedzialne na mineralizację obornika oraz pozostałej po zbiorze słomy. Dlatego wapno pozwala nie tylko zobojętnić zbyt kwaśną glebę, ale również wpływa na odbudowę struktury gleby oraz poprawę jej produktywności wpływając na zwiększenie plonowania roślin nawet o 60%.

Jaki przedplon pod kukurydzę?

Kukurydza nie jest rośliną wymagającą  w stosunku do rośliny przedplonowej, można wysiewać ją praktycznie po wszystkich roślinach uprawnych. Jednak uprawiając ją na glebach słabszych, jako uprawę poprzedzającą warto wybrać rośliny poprawiające wartość stanowiska – takie jak rośliny strączkowe czy mieszanki roślin bobowatych z trawami, bardzo dobrym przedplonem będzie również rzepak pozostawiający duże ilości resztek pożniwnych bogatych w potas. Ze względu na nadmierne ugniecenie gleby podczas zbioru, nie zaleca się uprawiać kukurydzy po zbiorze buraka cukrowego lub przed wysiewem zadbać o jej odpowiednie doprawienie. Kukurydza jako jedna z niewielu roślin może być również uprawiana w monokulturze. Ze względu na wzrastające zagrożenie ze strony chorób oraz szkodników, zbyt długa uprawa kukurydzy w monokulturze może negatywnie wpłynąć na plonowanie kukurydzy.

Odpowiadamy na pytanie: ile ton ziarna kukurydzy można uzyskać z hektara? 

Ile kukurydzy siać na hektar? / jaka obsada kukuydzy?

Jednym z ważniejszych czynników wpływających na końcowy wynik plonowania kukurydzy jest gęstość jej wysiewu. Uzyskana obsada roślin, powinna być taka, aby pozwoliła zaopatrzyć każdą roślinę w odpowiednią ilość wody, składników pokarmowych oraz światła, a tym samym umożliwić im na efektywne przeprowadzenie procesu fotosyntezy. W związku z tym gęstość siewu kukurydzy należy dostosować do panujących na danym stanowisku warunków. Jak siać kukurydzę na ziarno?

Warto pamiętać, że zwiększona obsada kukurydzy może skutkować zaburzeniem wykształcania kolb lub ich redukcją, co może mieć szczególne znaczenie w przypadku plantacji uprawianych na ziarno, ale również może ograniczać zawartość energii w kiszonce.

Podczas suszy zakładaj niższą obsadę, dzięki temu zapewnisz rosnącym roślinom lepsze warunki wilgotnościowe. Niestety pogody nie zaplanujemy, jednak w obliczu coraz częściej występujących okresów posuchy, zasadne wydaje się obniżenie liczby wysiewanych nasion na jednostce powierzchni. Pozwala to na ograniczenie skutków konkurencji roślin o wodę. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli wody nie brakuje – wtedy większa ilość roślin jest w stanie wydać wyższy plon.

Newralgicznym momentem, kiedy niedobór wody w znacznym stopniu wpływa na wysokość uzyskanego plonu jest okres wiechowania. Zbyt mała ilość opadów w tym czasie powoduje ograniczenie zawiązywania ziarniaków. Kolejnym zjawiskiem, z którym wiąże się sporo ryzyka, są wysokie temperatury, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do zamierania ziaren pyłku, zanim zdążą zapłodnić zalążki ziarniaków.

W tym wypadku warto wspomnieć, że naszym sprzymierzeńcem w walce z wysokimi temperaturami będzie genetyka. Materiał siewny odporny na wysokie temperatury, do których należy: LID1015C, LID2210C, Grigri CS czy ES Inventive, pozwoli zminimalizować problemy związane z zawiązywaniem ziarniaków. Natomiast  odporne na niedobór wody odmiany takie jak: ES Yakari czy ES Hattrick pozwalają przetrwać okresowe susze. Ponadto odmiany późniejsze takie jak ES Midway czy LID3306C, o dłuższym okresie wegetacji redukują negatywne skutki krótkookresowej suszy lepiej niż odmiany o krótkim okresie wegetacji.

Nie zwiększaj normy wysiewu na glebach o mniejszej zasobności w składniki pokarmowe.  Gęstość wysiewu dostosować należy do posiadanego typu gleby na danym stanowisku – wyższą obsadę roślin można stosować na polach zasobnych, lepszej jakości. Z kolei na tych mniej zasobnych, lżejszych zaleca się obniżenie normy wysiewu.

Zadbaj o równomierne rozmieszczenie roślin w rzędzie. Kukurydza do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebuje dość dużej ilości światła, dlatego zbyt duże zacienienie roślin w łanie może skutkować zmniejszoną ilością zawiązywania i zapylania kolb. Ponadto zbyt duże zagęszczenie roślin wpływa na zwiększenie presji ze strony patogenów chorobotwórczych.

Jak określić, kiedy kukurydza jest dojrzała?

Zbiór kukurydzy na ziarno to oczywiście kluczowy etap jej uprawy. Sezon zbioru kukurydzy na ziarno w optymalnych warunkach przypada na koniec września i październik. Jednak jak określić czy kukurydza jest już gotowa do zbioru? Uznaje się, że koszenie kukurydzy na ziarno powinno nastąpić po około 2 tygodniach po pojawieniu się tzw. czarnej plamki,  która określa moment kiedy zostaje zakończony proces gromadzenia asymilatów. Oznacza to, że wzrost ziarniaków zostaje zakończony. Jednak w fazie „czarnej plamki”, kukurydza często ma wilgotność na poziomie 35% lub więcej, zatem wielu rolników odwleka termin zbioru w nadziei na obniżenie wilgotności ziarna kukurydzy, może to się jednak wiązać ze znacznymi stratami w plonie powodowanymi przez wyleganie roślin, porażeniem przez fusarium, a także uszkodzeniami powodowanymi przez ptaki i dziką zwierzynę.

Kalkulator plonu kukurydzy mokrej na suchą

Najczęściej określając średnią wydajność kukurydzy z hektara producenci podają wagę zebranego ziarna oraz jego wilgotność. Jednak, aby zebrana na ziarno kukurydza, mogła być przechowywana przez dłuższy czas musi zostać poddana procesowi suszenia, ponieważ dopiero obniżenie wilgotności ziarna do poziomu 14% pozwala na zatrzymanie procesów fizjologicznych w ziarnie kukurydzy i bezpieczne jej przechowywanie. Czy wiesz jak przeliczyć plon kukurydzy mokrej na suchą? Spójrz na podany poniżej przykład.

Zakładając, że średni plon kukurydzy z hektara wynosi 12 ton ziarna o wilgotności 35%, to po jego wysuszeniu do wilgotności na poziomie 14% jego masa będzie już wynosić tylko nieco ponad 9000 kg. Należy pamiętać, że podczas suszenia nie tracimy jedynie wody, jako ubytek należy również dodać uszkodzone ziarna, resztki pozostałych kolb oraz plew, które zostają usunięte w trakcie suszenia. Chcąc obliczyć masę końcową kukurydzy, możesz skorzystać z ogólnodostępnych kalkulatorów.

Na koszt uprawy kukurydzy na suche ziarna składa się również kosztochłonny proces jego suszenia. Warto zatem wybierać odmiany bijące rekordy dosychania ziarna na polu, takie jak: ES Perspective, ES Inventive czy LID2210C. Jesteś ciekawy, co wpływa na opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno

Jaka jest najlepsza odmiana kukurydzy?

Jakie cechy powinna posiadać idealna odmiana? Spełniająca oczekiwania klientów odmiana to taka, która wysoko i stabilnie plonuje, a także odznacza się stosunkową niską wilgotnością w trakcie zbioru. Te wszystkie zalety posiadają odmiany Tropical Dent®Przez dodanie do wysokiej wydajności plonowania dentów, zalet europejskich flintów uzyskaliśmy kukurydzę o ziarniaku dentowym, wyróżniającym się wysokim plonowaniem. Odmiany te dobrze znoszą wiosenne spadki temperatur, upalne letnie warunki oraz mokrą jesień. Wybierając odmiany z tej linii uzyskasz wczesny wigor, dobre zapylen kolb, a także szybkie dosychanie ziarna na polu oraz w trakcie suszenia po zbiorze. Zobacz, czym kierować się przy wyborze odmiany kukurydzy

 

SPRAWDŹ CAŁY KATALOG ODMIAN KUKURYDZY LIDEA

SPRAWDŹ CENĘ ODMIAN TROPICAL DENT

 

Źródło:

 1. swiatrolnika.info/uprawy/inne-rosliny-uprawne/ile-kukurydzy-z-hektara-mozna-zebrac-niektore-dane-zaskakuja.html
 2. agroprofil.pl/wiadomosci/uprawa/jak-uzyskac-wysoki-plon-kukurydzy/
 3. kalendarzrolnikow.pl/2363/plon-kukurydzy-nie-tylko-pogoda-jest-winna
 4. Biernacki J., Bereś P., Czubiński T., Daleszyński J., Grzanka M., Piechota T., Sobiech Ł.m Wakerowska M. Kukurydza na ziarno i kiszonkę. Przewodnik polowy. 2020. Top agrar. ISBN 978-83-7940-004-1
 5. agropolska.pl/uprawa/kukurydza/wplyw-gestosci-siewu-kukurydzy-na-plon-ziarna,225.html